การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ รายการ NAS Challenge 2013

สถานที่จัดงาน: 
จังหวัดตรัง
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
นับเป็นการแข่งขันในปีที่ 9 แล้วสำหรับ รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่จังหวัดตรัง ปีนี้ทางจัหงวัดตรังกำหนดจัดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อรายการ NAS Challenge 2013 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2556 

ด้วยความร่วมมือจากสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย ชมรมบูมเมอแรงออฟโรดจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อนำเสนอสนามการแข่งขันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และร่มรื่นไปด้วยอ้อมกอดธรรมชาติ การแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ดังนี้
1. รุ่น Buggy Extreme (รถการ์ตูน) เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงจากรถทั่ว ๆ ไปก็ได้ไม่จำกัดเครื่องยนต์และช่วงล่างตกแต่งได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องมีความคงทนแข็งแรง
2. รุ่น Open Adventure เป็นรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป ตกแต่งดัดแปลงตัวถังได้ ไม่จำกัดเครื่องยนต์และช่วงล่าง ไฟส่องสว่างต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตามรุ่นรถนั้น ๆ ต้องมีประตู กระจกบังลมหน้า ปัดน้ำฝน กระป๋องฉีดน้ำ และกระจกมองข้างสามารถใช้งานได้ดี
3. รุ่น Light Core (คานแข็ง - ปีกนก) เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ติดตั้งเทอร์โบได้ เครื่องยนต์ ต้องเป็นรุ่นและยี่ห้อเดียวกับตัวรถแข่ง ห้ามไม่ให้เปลี่ยนหรือดัดแปลงระบบช่วงล่าง ต้องมีประตูและกระจกบังลมหน้า  ตัวถังต้องมีครบทุกส่วน ตัดแต่งได้แต่ต้องคงไว้ซึ่งความคงทนแข็งแรง
4. รุ่น ATV เป็นรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป ขนาดของเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 ซีซี ช่วงล่างตามมาตรฐานจากโรงงาน
5. รุ่น UTV เป็นรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป ขนาดของเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 ซีซี ช่วงล่างตามมาตรฐานจากโรงงาน มีโครงหลังคา

คุณสมบัติของของผู้เข้าแข่งขัน
• คุณสมบัติของนักแข่งเป็นชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
• มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่โดยกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ออกให้โดยไม่ขาดอายุ 
• ต้องนำสำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารประกอบแนบมาด้วย 
• รถแข่ง 1 คัน สามารถแจ้งชื่อผู้ร่วมรถได้ 3 ชื่อ กล่าวคือ ลงแข่งขันได้เพียง 2 ท่าน แต่หากนักแข่งท่านใดไม่สามารถลงแข่งขันได้ สามารถนำนักแข่งท่านที่ 3 ลงแข่งขันแทน โดยแจ้งให้นายสนามทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ 
ชมรมบูมเมอแรงออฟโรด จังหวัดตรัง  โทร. 08-1396-4044 ,  08-9649-0060 , 08-1978-4628 

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel