งานประเพณีการแห่มาลัยข้าว ประจำปี 2556 (ยโสธร)

สถานที่จัดงาน: 
ณ ที่ว่าการ อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ถือว่าเป็นงานประเพณีที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ (ช่วงวันมาฆบูชา) ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม งานประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ซึ่งเป็นงานที่มีความเป็นเอกลักษ์มากของจังหวัดยโสธร เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน ที่สืบทอดต่อเนื่องเฉพาะที่ชุมชนลุ่มน้ำชี แห่งบ้านฟ้าหยาด ความสวยงามของข้าวตอกที่นำมาร้อยเป็นมาลัยและจัดสร้างเป็นสายเป็นช่อสูงนับสิบเมตร สวยงามตระการตราแบบที่หาไม่ได้จากที่ไหน ไปร่วมงานกันได้ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ที่ว่าการ อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมงานประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก ณ ที่ว่าการ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นงานบุญเดือนสามประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นการสืบสานประเพณีงานบุญมาฆบูชา เพื่อถวายพุทธบูชาในวันมาฆบูชา ซึ่งจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวสูงนับสิบเมตรแทน "ดอกมณฑารพ" อันเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 

โดยชุมชนต่างๆ จะนำข้าวตอกขาวที่คัดจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ดีที่สุด มาร้อยเป็นมาลัยสูงนับสิบเมตร และประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ โดยปีนี้กำหนดจัดงานใน วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ที่ว่าการ อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร

ถือเป็นหนึ่งในโครงการ “อีสาน อีส คัลเลอร์ฟูล” หนึ่งในโครงการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน และสร้างความรู้สึกรักและภูมิใจในความเป็นคนอีสานกิจกรรมภายในงาน
• ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม 
• ชมสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก 
• ชมการประกวดมาลัยข้าวตอก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 
• พิธีปล่อยขบวนแห่รถตกแต่งมาลัย ทั้งประเภทมาลัยข้อ และมาลัยสายฝน เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังวัดหอก่อง 
• ร่วมกันถวายพวงมาลัยข้าวตอก เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดหอก่อง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
• การแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
• การแสดงสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก  
• การประกวดพานบายศรี 
• ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม 
• ชมการประกวดธิดามาลัย ประจำปี 2556 

พิเศษ ชมการแสดงประกอบแสง - เสียง ชุด "เบิ่งแญง ฟ้าหยาดนคราเย็นศิระ ใต้ฟ้าพระบารมี"  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556  

แผนที่แสดง จุด B คือจุดจัดงาน

แนะนำที่พักในจังหวัดยโสธร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ  www.เที่ยวอีสาน.com
 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel