งานประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

สถานที่จัดงาน: 
วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดี ให้คงอยู่สืบไปจังหวัดชัยนาท งานจะเริ่มตั้งแต่ 7โมเงเช้า วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป และร่วมชมยังมีการจัดขบวนแห่ที่สวยงาม

นอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรแล้วยังมีการจัดขบวนแห่เทพบุตร-เทพธิดา ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขบวนเทวดา-นางฟ้า โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ขบวนชูชก-กัณหาชาลี โรงเรียนวัดธรรมามูล ขบวนเทวดา –นางฟ้า ขวนเปรต ของโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ขบวนแห่กลองยาวของชาวบ้านตำบลธรรมามูล ขบวนรถยนต์แห่หลวงพ่อธรรมจักร โดยมีการแห่ขบวนจากลานวัดธรรมามูลวรวิหารจนถึงบริเวณบนถนนรอบวัด ซึ่งเป็นที่ตักบาตรนอกจากนี้ ทางวัดได้จัดโต๊ะไว้ให้ประชาชนตั้งอาหารแห้ง เตรียมให้ประชาชนที่ร่วมตักบาตรด้วยอย่างสวยงาม


วัดบรมธาตุวรวิหาร กำหนดจัดงานวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 100 รูป เดินตามขบวนแห่ พระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมาตามบันได 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.035-536030, 035-535789,
www.tatsuphan.net
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel