งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง ประจำปี 2557

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
เทศบาลนครตรังขอเชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง ประจำปี 2557 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง กิจกรรมในวันงานก็จะมีการร่วมรักษาศีล งดรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พร้อมสวมใส่ชุดขาวเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน

ประเพณีถือศีลกินผัก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตรังเชื้อสายจีนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในเมืองตรังของกลุ่มชาวจีน ที่อพยพมาจากเมืองจีน โดยทางเรือและขึ้นที่ท่าเรือกันตัง และเมื่อตัวเมืองตรังย้ายจากกันตังมายังตัวเมืองตรัง กลุ่มชาวจีนก็ล่องเรือต่อมาตามแม่น้ำตรัง โดยมาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าจีน อยู่ในเขตตำบลบางรัก อำเภอเมืองในปัจจุบัน และนำประเพณีลัทธิความเชื่ออย่างเช่นประเพณีถือศีลกินผักมาจัดด้วย กิจกรรมในงาน
• การจัดโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชน 
• การเดินเวียนธูปของศาลเจ้าต่างๆ 
• การสะเดาะเคราะห์ในพิธีลุยไฟ 
• การเสวนาเรื่องถือศีลกินผัก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
• การผัดหมี่มงคล 
• การประกวดเด็กน้อยสมบูรณ์ 
• การค้นหาสุดยอดเชฟอาหารเจ ครั้งแรกของจังหวัดตรัง 
• การแสดงบนเวที

จึงขอเชิญชวนทั้งชาวตรังและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน สวมชุดขาวเพื่อแสดงออกถึงกาย ใจที่บริสุทธิ์ ในวันงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเทศบาลนครตรัง โทร. 0 7521 8017 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง โทร.0 7521 5867, 0 7521 1058, 0 7521 1085 

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel