งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2556

สถานที่จัดงาน: 
ณ สวนสาธารณะพญาแถน และถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ปีนี้งานบั้งไฟยโสธรจะมีการจัดกันขึ้นภายใต้ชื่อ  “ยโสธร เมืองบั้งไฟโบราณ สืบสานตำนานวิถีอีสาน”  ระหว่างวันที่  6-12 พฤษภาคม  2556 ณ สวนสาธารณะพญาแถน  และถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร งานโบราณที่สืบทอดต่อกันมานานของชาวอีสาน การจุดบั้งไฟจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวัง และกำลังใจ ของชาวอีสานไปเที่ยวกันให้ได้นะครับ ปีนี้มีงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น-เวียดนาม-ลาว และเกาหลีอีกด้วย

งานประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน  โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนา  จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้สรรพสิ่งบนผืนโลกได้ดำเนินวีถีชีวิตไปตามครรลองที่ควรจะเป็น  โดยเฉพาะผู้คนบนผืนดินอีสาน ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำใร่ทำนามาช้านาน ต้องอาศัยข้าวและพืชผลทางการเกษตรในการหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตมาโดยตลอด  น้ำฝนจากฟ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรในปีนี้ 2556 มีกิจกรรมสำคัญ คือ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ,งานพาแลงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น-เวียดนาม-ลาว และเกาหลี  รวมทั้งการจุดบั้งไฟแสงสี พลุตะไล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556  และการแข่งขันการจุดบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมภายในงาน
• จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของเมืองยโสธร เช่น หมอนขวานผ้าขิด,ปลาส้มยโสธร และสินค้าอื่นๆ
• การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
• งานมหกรรมอาหาร 
• การประกวดธิดาบั้งไฟโก้  
• การประกวดกองเชียร์  
• ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ  
• การสาธิตการทำบั้งไฟญี่ปุ่นและบั้งไฟเกาหลี 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร โทร. 0-4571-1093 ,กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร 0-4572-0952 ต่อ 306 หรือที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี  โทร. 0-4524-3770 , 0-4525-0714  
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel