งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีที่รวมเอา “งานบุญพระเวส”(ฮีตเดือนสี่) “งานบุญบั้งไฟ”(ฮีตเดือนหก)และ “บุญซำฮะ” (ฮีตเดือนเจ็ด) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งมี “หนึ่งเดียวในโลก”งานประเพณีบุญหลวงจะมีขบวนแห่ที่สร้างสีสัน ความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยท่วงทำนองจังหวะดนตรีที่สนุกสนานก้าวย่างที่เร้าใจของ“ผีตาโขน” อีกทั้งหน้ากากผีตาโขนมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นด้านของศิลปะการแต่งแต้มลวดลาย เน้นสีสันสดใส สวยงาม จึงทำให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว

กิจกรรมในงานที่น่าสนใจ
• พิธีเบิกพระอุปคุต 
• พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม 
• ชมขบวนแห่ผีตาโขน 
• ชมขบวนแห่ เจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสนนางแต่ง 
• พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส 
• ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง 
• พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน 
• พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน 
• พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ 
• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย 
• การแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน 
• มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร. 0-4281-1258 
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 042-891266 
เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 042-891231 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812

แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของงาน: 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel