งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559

สถานที่จัดงาน: 
วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญเที่ยว งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่2-5 เมษายน 2559 ณ วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นประเพณีโบราณของชาวไทใหญ่ ที่สวยงามและเต็มด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ประเพณีปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว ถือเป็นประเพณีโบราณของชาวไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยความศรัทธาของชาวไทใหญ่ที่เชื่อว่า การบวชส่างลองเป็นก้าวแรกของการทดแทนพระคุณค่าน้ำนมมารดาข้างหนึ่ง ถ้าจะทดแทนค่าน้ำนมให้ครบต้องบวชเป็นจางลองหรือบวชพระด้วย เพราะฉะนั้นชาวไทใหญ่จึงเชื่อว่า การมีส่วนร่วมหรือทำบุญบวชส่างลองได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญทั้งบวง กำหนดการ
วันที่2-3 เมษายน 2559 วันรับส่างลอง โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว สวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า ""ส่างลอง"" ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรับศีลรับพรและไปตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ 

วันที่4 เมษายน 2559 วันแห่ครัวหลู่  มีการแห่สางลองกับเครื่องไทยทานจากวัดม่วยต่อไปตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ “ตะแปส่างลอง” มีกลดทอง หรือ “ ทีคำ” แบบพม่ากันแดด 

วันที่5 เมษายน 2559 วันข่ามส่าง เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.053 612 982
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 053 612 016
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 612 156
แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของงาน: 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel