งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว (Sukhothai Ordination Parade on Elephant Back Festival)

สถานที่จัดงาน: 
วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ชมขบวน "นั่งช้าง บวชนาค" ของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อ.สรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่มีมายาวนานกว่า 150 ปี ตระการตากับช้างและนาคที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว (Sukhothai Ordination Parade on Elephant Back Festival)
วันที่จัดงาน : 7 เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน ณ วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานที่จัด : เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
โทรศัพท์ : 055 671122แผนที่
แสดงที่จัดงานหมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel