งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2559

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม จ.กำแพงเพชร
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 บริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม (สถานที่เปิดงาน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานที่เก่าแก่ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต มีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั้นก็คือ "ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง” ซึ่งเป็นการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือเดือนมาฆบูชา

กิจกรรมภายในงาน
• ชมขบวนแห่ นบพระ ที่ประดับประดาอย่างสวยงาม 
• ร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมถวายพนมเบี้ยและเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ 
• การออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลุ้นรางวัลจักรยานยนต์ ตู้เย็น ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายทุกคืน 
• การจัดนิทรรศการของภาครัฐ ภาคเอกชน สินค้าราชทัณฑ์ การจัดกิจกรรมวิถีถิ่น-วิถีไทย ของจังหวัดกำแพงเพชร 
• การแสดงพื้นบ้าน 
• แต่งกายย้อนยุค 
• รำวงย้อนยุคทกคืน 
• การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
• ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อนรอยชากังราว 
• ชมการละเล่นพื้นบ้าน ลานศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองกำแพง 
• เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาประหยัด 
• ชมมหรสพ การแสดงของเวทีกลาง การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปะชื่อดังทุกคืน

จังหวัดกำแพงเพชรจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงได้ไปเที่ยวชมงาน ประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของงาน: 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel