งานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557

สถานที่จัดงาน: 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
จังหวัดอุดรธานี โดยอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง กำหนดจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจัดแถลงข่าวในวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

“แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ลำดับที่ 359 จากองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 นอกจากนี้กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียง (ชุมชนบ้านเชียงอนุรักษ์อารยธรรมโบราณสืบสานวิถีไทพวน) ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

งานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557 มิกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง การแสดง แสง เสียง กิจกรรม 7 Amazing ของ ททท.อุดรธานี การประกวดวาดภาพย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง การแสดงโปงลางและหมอลำ พร้อมกิจกรรมอีกมากมายและในช่วงเวลาดังกล่าว ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯบ้านเชียงด้วย 

แผนที่
จุด A แสดงสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7 เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. 0 4223 5001 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. 0 4220 8340-1

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel