งานมหาบุญ...จุลกฐิน เชียงราย ประจำปี 2556

สถานที่จัดงาน: 
วัดในจังหวัดเชียงราย
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
งานจุลกฐินที่จังหวัดเชียงรายเป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นงานที่จะใช้ความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนอย่างมาก เพื่อที่จะทอผ้าถวายวัดให้เสร็จภายในคืนเดียว ในปีนี้มีกำหนดจัดงาน ในช่วง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 วันที่จะไม่ตรงกันในแต่ล่ะวัด ดูข้อมูลที่ด้านล่างครับ 

“งานมหาบุญ...จุลกฐิน” ประจำปี 2556 ณ จังหวัดเชียงราย เป็นประเพณีงานบุญที่ชาวบ้านทุกคนจะร่วมใจกันจัดทำผ้าจุลกฐินขึ้นตามประเพณีโบราณ ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนให้ความร่วมใจ ร่วมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคคลจำนวนมากในชุมชน เพื่อกระทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่จำกัดเพียงข้ามคืนเดียว 

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บดอกฝ้าย – การอีดฝ้าย – การดีดฝ้าย – การกรอฝ้าย – การทอผ้า – การตัดผ้า – การย้อมผ้า จนเสร็จสิ้นกระบวนการทำผ้าจุลกฐิน ซึ่งต้องทำผ้าจุลกฐินให้แล้วเสร็จภายในคืนเดียว เพื่อจะได้นำผ้าจุลกฐินถวายแด่พระสงฆ์  สามารถร่วมกิจกรรมประเพณีดังกล่าวได้ในช่วง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 

วัดสำคัญในจังหวัดเชียงราย ที่ได้กำหนดจัดงาน “มหาบุญ...จุลกฐิน” ในช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้ 
  • วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ  อ.เชียงของ จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2556 โทรศัพท์ 081-8115408
  • วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 โทรศัพท์ 089-2614433
  • วัดเวียงคำกาขาว บ้านเทอดไท ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 โทรศัพท์ 086-6765279  
  • วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย  (ชุมชนไทลื้อ) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 โทรศัพท์ 086-9197020
  • วัดมิ่งเมือง  อ.เมือง จ.เชียงราย   กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556 โทรศัพท์ 089-8507004
  • วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 โทรศัพท์ 089-8520318

สำหรับการจัดทำผ้าจุลกฐินในแต่ละปี จะกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 
วันแรก จะเป็นการจัดทำผ้าจุลกฐินในแต่ละขั้นตอน 
วันที่สอง จะเป็นการทอดถวายผ้าจุลกฐินแด่พระสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา  
ซึ่งในแต่ละวัดจะมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันแรก
16.30 -18.00 น. กิจกรรมการออกร้าน/เริ่มพิธีการทอผ้า/ขบวนแห่นางฝ้าย

19.00 น. เป็นต้นไป กระบวนการทำผ้าจุลกฐินร่วมกัน (เก็บดอกฝ้าย – การอีดฝ้าย – การดีดฝ้าย – การกรอฝ้าย – การทอผ้า – การตัดผ้า – การย้อมผ้า) พร้อมกับกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา


วันที่สอง

08.00 น.  เตรียมจัดขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเข้าอุโบสถ

09.00 น.  พิธีถวายผ้าจุลกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร คณะศรัทธาสาธุชนผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดที่จัดงานมหาบุญ...จุลกฐิน  หรือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย  โทรศัพท์ 053-744674-5 ทุกวันเวลาราชการ  

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel