งานเทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 57

สถานที่จัดงาน: 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ใครติดใจทุเรียนศรีษะเกษแล้วละก็ มีวันกำหนดจัดงานออกมาแล้วจร้า "เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 57" ในวันที่ วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พบกับ เงาะโรงเรียนผิวเปลือกแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป เนื้อเงาะมีรสหวาน และทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน โดยเฉพาะที่บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ ที่นับเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น 
• การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด 
• จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP 
• กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
• การออกร้านนิทรรศการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
• การประกวดราคาทางการเกษตร 
• กิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลงแผนที่
จุดจัดงาน
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel