งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2556

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ขอเชิญเที่ยวงานแข่งขัน เรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์- อาทิตย์ที่  7-8 กันยายน 2556  ณ บริเวณลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็น กาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

ในปีนี้ จังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวอย่างยิ่งใหญ่ โดยการจำลองเรือพยุหยาตรา ทางชลมารคอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ฯลฯ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานถ้วยรางวัลให้เป็นเกียรติยศแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งยังมีกิจกรรมนั่งรถราง เล่าเรื่องเมืองชาละวัน ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเมืองชาละวันพร้อมสัมผัสความงดงามของบ้านเรือนและเส้นทางประวัติศาสตร์ในแง่มุมใหม่ๆ

แผนที่
จุด A คือสถานที่จัดงาน ท่าน้ำวัดท่าหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 055 252 742-3 ทุกวันในเวลาทำการ ( 08.30 น. – 16.30 น. ) หรือ www.facebook.com/tatphlok
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel