งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

สถานที่จัดงาน: 
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส และย้อนอดีตถึงควานเป็นวิถีไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้ ด้วยการ ปะแป้ง แต่งไทย เฉิดไฉไล เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 21  กุมภาพันธ์  2559  ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี     

  
  
นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ในปีนี้ทางจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้มีคุณูปการอเนกอนันต์ที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้จังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศาสนา การทูต และอีกหลากหลายด้านที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับชาวจังหวัดลพบุรีและประเทศไทยของเรา  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ในช่วงเวลาจัดงานฯ และยังเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมืองลพบุรี และอนุรักษ์ความเป็นไทย ด้วยการที่ทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงานฯ

คลิปVDO
ทำความรู้จัก งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ …เขาแต่งชุดไทยมาเที่ยวกันนะ

คลิป VDO
บรรยากาศงานวัง แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปี 2558 

คลิป VDO
คลิป ขบวนแห่งานวังฯ เมื่อปีที่แล้ว 58

นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ภายในงาน และที่สำคัญอย่าลืมแวะมาสัมผัสกับบรรยากาศ ย้อนอดีตกับการใช้เงินพดด้วงจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อของกินของฝาก พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม แบบไทยๆ ณ บริเวณตลาดย้อนยุค ซึ่งดำเนินการโดย ททท. สำนักงานลพบุรี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมาย  อาทิ  พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชมขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ กับขบวนช้าง ม้า เริ่มขบวนจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไปจนถึงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ การแสดงขบวนทหารวังเปลี่ยนเวร การแสดงประวัติศาสตร์และจินตนาการอันตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงสาธิตวิถีชีวิตไทย การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของ เด็กจุก โก๊ะ แกละ เปีย ละครลิง ฯลฯ กิจกรรมภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 16.00 น.   มีขบวนแห่ประวัติศาสตร์  จากวงเวียนศรีสุริโยทัย(วงเวียนสระแก้ว) ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 18.00-23.00น. บรรเลงดนตรีไทย ณ สวนราชานุสรณ์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 20.30-22.00 น. การแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ณ เวทีกลาง
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00 น.   มีขบวนแห่ประวัติศาสตร์  จากบ้านวิชาเยนทร์ ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 18.00-22.00 น. การแสดงของนักเรียน ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนวินิตศึกษา ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สองวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. ประกวดธิดาละโว้ ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. ประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. ประกวดร้องเพลงเยาวชน ประกอบรีวิวชุดไทย ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. การแสดงหลากหลายวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-12.00 น. หมากรุกคน ณ สนามหน้าเวทีกลาง
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 18.00 น.   มีขบวนแห่ประวัติศาสตร์  จากบ้านวิชาเยนทร์ ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. การแสดงของนักเรียน ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00-15.00น. รถรางนำชมโบราณสถาน  จุดขึ้นรถที่หน้าสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00 ละครลิง รอบแรก ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 12.00 ละครลิง รอบที่สอง ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 14.00 ละครลิง รอบที่สาม ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 18.00 ละครลิง รอบที่สี่ ณ เวทีละครลิง บ้านไทย
เวลา 10.00-12.00 น. หมากรุกคน ณ สนามหน้าเวทีกลาง
เวลา 10.00-23.00 น. ตลาดย้อนยุค   ณ หน้าตึกเขียว
เวลา 10.00-23.00 น. บ้านไทยและวิถีชีวิตไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ พระนารายณ์ราชนิเวช 
เวลา 10.00-23.00 น. ตำรับพระโอสถพระนารายณ์ ณ บ้านไทย 
เวลา 10.00-23.00 น. สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณโรงช้าง(พระที่นั่งสุธาสวรรค์) พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 10.00-23.00 น. สวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ หน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หน้าพระที่นั่งจันทรพิศาสและสวนราชานุสรณ์
เวลา 10.00-23.00 น. ประดับตกแต่งโบราณสถาน  ณ พระปรางค์สามยอด , ปรางค์แขก,บ้านวิชาเยนทร์และวัดปืน 
เวลา 13.00-23.00น. ทหารวังเปลี่ยนเวร   ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 18.00 น.   มีขบวนแห่ประวัติศาสตร์  จากบ้านวิชาเยนทร์ ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
เวลา 18.00-22.00 น. การแสดงของนักเรียน ณ เวทีกลาง
เวลา 18.00-22.30 น. งานราตรีวังนาราย์และการแสดงแสงเสียง  ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เวลา 19.30 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบแรก
เวลา 21.00 น. การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ รอบที่สอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทร 036-770136 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โทร.036-770211 
ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036-770096-7 


แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของงาน: 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel