งาน วันตราดรำลึก 110 ปี ประจำปี 2559

สถานที่จัดงาน: 
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
จังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน “ตราดรำลึก 110 ปี ตามรอยพ่อ พากเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตราด ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราดนางสาววรรณประภา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวเสริมว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2447 เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพ ไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศส แต่ด้วยพระปรีชาญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง จนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 การทำสัญญาครั้งนั้น พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อจะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศ จึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะต่อชาวตราด ประชาชนชาวตราดจึงได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่ 23 มีนาคมทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญเมืองตราด พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ การแสดงแสง สี เสียง เป็นละครย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองตราด นิทรรศการต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตราด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีกลาง ฯลฯนอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 23.00 – 01.00 น. ททท.สำนักงานตราด ได้จัดกิจกรรม Trat Night Run 2016 ขึ้นในภาคกลางคืน โดยแบ่งเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 9 กิโลเมตร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่เสด็จเยือนจังหวัดตราดถึง 12 ครั้ง และให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมท่องเที่ยวในยามค่ำคืนที่หลากหลาย แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของงาน: 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel