ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของประเทศไทย โดยปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ว่าประเทศไทยจัดพิธีถวายเทียนพรรษาเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และได้สืบสานมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญ มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียน รวมถึงโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่าง ๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ททท. ได้ตระหนักถึงการสืบทอดเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 222 ปีเมืองอุบล ในปี 2557 ททท. ได้ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี นำประเพณีดังกล่าว ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน (วันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2557) เยี่ยมชมวิถีชุมชนในแต่ละคุ้มวัด เช่น วัดบูรพา วัดหนองบัว วัดสว่างอารมณ์ เป็นต้น ในช่วงการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียน สัมผัสบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของชาวอุบลฯ

กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา (วันที่ 12 กรกฎาคม 2557) ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา โดยจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาอันประณีตงดงามจากหลากหลายอำเภอ   ขบวนเทียนหลวงพระราชทาน   ขบวนแห่เทียนพรรษาของ ททท. ในแนวคิด “บันทึกเทียน บันทึกธรรม บันทึกโลก” พร้อมด้วยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เคลื่อนผ่านถนนอุปราช ศาลากลางจังหวัดฯ และถนนชยางกูร ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล (วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2557) ถือเป็นแห่งเดียวในโลกที่จะได้ชมผลงานประติมากรรมเทียนของ 15 ศิลปิน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ คอสตาริก้า มาเลเซีย เม็กซิโก บัลแกเรีย สเปน สหรัฐอเมริกา ยูเครน อินเดีย และประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “การเฉลิมฉลอง 222 ปี เมืองอุบล” ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอผ่านบทเพลง - แสง – เสียง ในรูปแบบสื่อผสม ชุด “Wonderful Light Wonderful Night” เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงานประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัย และความประทับใจให้กับผู้ชม ระหว่างเวลา 19.00 น. – 19.30 น.นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีในสวนศิลป์ โดย วงโยธวาทิตประจำมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมถนนคนเดิน และเพลิดเพลินกับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ โดย ททท. นำ “เจ้าจุด” ประติมากรรมสุนัขเพื่อสื่อความหมายของการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมชมงานศิลปะอื่น ๆ จากสถาบันชั้นนำด้านศิลปะของไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้นักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ 

แผนที่
แสดงที่จัดงานแห่เทียนอุบลราชธานี

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสร้างสรรค์กิจกรรม โทร 0 2250 5500 ต่อ 3477 และ www.thaifest.com หรือ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel