พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ จังหวัดชัยนาท ปี 2556

สถานที่จัดงาน: 
ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ปีนี้วันเข้าพรรษาทางวัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาทมีกำหนดจัดงาน "พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์" ขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ร่วมชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุทางเรือ จากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปจนถึงวัดบรมธาตุวรวิหาร  ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท  เชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลกับตนเอง


วัดพระบรมธาตุวรวิหาร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ มีอายุกว่า 700 ปี  ประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นการสักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น


แผนที่ จุด A แสดงที่จัดงาน ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทหมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel