เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

สถานที่จัดงาน: 
จุดชมวิวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
เทศกาลกินปูของเมืองไทย ต้องงานนี้เลยครับ ที่ชายหาดชะอำจัดกันมาเป็นครั้งที่ 5กันแล้วสำหรับปีนี้ "เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 5" ประจำปี 2558 ใครที่ชอบอาหารทะเลห้ามพลาด โดยเฉพาะเมนูปูม้า สดๆ รสชาติอร่อย งานจะมีขึ้นระหว่าวันที่ 14 - 22 มีนาคม 2558 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

กิจกรรมภายในงาน 
• ออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด โดยเน้นเมนูปูม้าสดของชาวประมงพื้นบ้านชะอำ 
• การสาธิตวิธีการรักษาความสดของปู พร้อมการนำเสนอขายของชาวประมงพื้นบ้านด้วยการ “ชักปู”หนึ่งเดียวในเมืองไทย 
• กิจกรรมการแสดงของดาราศิลปินบนเวที 
• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนถนนคนเดินชายหาดชะอำ 
• การแข่งขันจับปูเป็นๆ ทุกวัน ตลอดทั้ง 9  คืน  เนื่องจาก ชะอำเป็นเมืองชายทะเลที่มีกลุ่มอาชีพชาวประมงพื้นบ้านออกเรือไปหาปู เป็นกลุ่มชุมชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนบ้านคลองเทียนและสะพานหิน จะใช้คลองสะพานหิน เป็นที่จอดเรือหลบคลื่น และใช้พื้นที่ริมคลองขายปูสด ๆ ที่จับมาได้เอง โดยมีวิธีการรักษาความสดของปูด้วยการจับใส่ถุงตาข่ายผูกเชือกห้อยลงไปในคลองกับราวสะพานเหล็กเล็กๆ ที่ยกเปิด-ปิดได้ ซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรข้ามคลอง และเมื่อมีลูกค้ามาหาซื้อปู บรรดาคนขายปูก็จะไปชักถุงตาข่ายปูขึ้นมาเสนอขาย จนเป็นที่มาของชื่อ “ปูชัก” หนึ่งเดียวในเมืองไทย 

คลิป VDO ทำไมเรียกปูชัก

และด้วยความสดใหม่ เนื้อแน่น รสชาดที่หวานอร่อยของปูม้าชะอำ จนเป็นที่ขึ้นชื่อของผู้ที่ได้มาชิมว่า มาชะอำต้องหาปูม้าชะอำรับประทาน  ประกอบกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  เป็นช่วงที่ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับปูม้าในทะเลได้มาก  รวมทั้งเทศบาลเมืองชะอำยังได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าด้วยการมอบพันธุ์ปูม้าให้กับชาวประมงเพื่อนำไปปล่อยในทะเลเป็นประจำ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้าของชุมชน เพื่อเป็นการแพร่พันธุ์ปูม้าในท้องทะเลชะอำให้มากขึ้น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือไปหาปูให้คงอยู่ตลอดไป      

นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ผู้ตั้งชื่อ “ปูชัก” ตามลักษณะการขายปูของชาวประมงพื้นบ้าน จึงมีแนวคิดที่จะจัดงาน เทศกาลชิมปูม้าที่ชะอำขึ้น ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวของชะอำแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าและรักษาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป

แผนที่
แสดงจุดจัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองชะอำ  โทร. 0 3247 1665 , ททท. สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005 – 6 , Facebook : Tat Phetchaburi  

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel