เทศกาล งานประเพณี

ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การนำเสนอ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาของแต่ละอำเภอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย สมาคมครูมวยไทย สหพันธ์มวยไทยโลก สมาคมกีฬามวยอาชีพ แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน “งานไหว้ครูมวยไทยโลก และงานระลึกถึงวีรชนไทย นายขนมต้ม ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2560 ณ วัดจุฬามณี วัดมหาธาตุ และวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวของไทยอันเป็นมรดกโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากชนชาติอื่น
แนะนำกันอีกหนึ่งงานน่าไปเที่ยว ไปถ่ายรูป ไปดูสีสันสดใสของท้องฟ้า และทะเลสวยๆของชายหาดชะอำ พร้อมกับชม ว่านานาชาติ ที่จะแต่งแต้มท้องฟ้าให้สวยงามสดใส ไปงานนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนโน้น ประทับใจมาก กับบรรดาว่านานาชนิดจากหลายชาติ ปีนี้ถ้าว่างไปแน่นอน งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Deep Blue Sea
ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 พบกับ อาหารทะเลปรุงสำเร็จรูป ทั้ง ปิ้ง ย่าง ทอด สะอาดปลอดภัยในราคาที่ยุติธรรมกว่า 50 ร้าน งานจัดระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่ดิน 49 ไร่ ริมถนนพระราม 2 เชิงสะพานท่าจีน ตรงข้ามตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559 อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่นอีสานตาม "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" สืบสานความเชื่อและความศรัทธา คู่แม่น้ำโขง ท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในปีท่องเที่ยววิถีไทย 2559
ททท. ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ จังหวัด สกลนคร ประจำปี 2559 ประเพณีสำคัญงานหนึ่งในฮีตเดือนสิบเอ็ด การแห่ปราสาทผึ้งนั้นเป็นการถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2559
ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานบุญที่ยิ่งใหญ่และงานแห่งพลังศรัทธา ประเพณีบุญเดือนหก “แห่นาคโหด” แห่งเดียวในโลก ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เริ่มแห่เวลาประมาณ 14.00 น.เป็นต้นไป ณ บ้าน โนนเสลา – โนนทัน ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุโขทัย ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ใน 8 พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-19 เมษายน 2559 ภายใต้ Concept "สงกรานต์สุโขทัย เที่ยวได้ครึ่งเดือน"
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญเที่ยว งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่2-5 เมษายน 2559 ณ วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นประเพณีโบราณของชาวไทใหญ่ ที่สวยงามและเต็มด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่