“สืบสาน ดนตรี และเพลงเชียงราย”ครั้งที่1 ตามเทศกาลเชียงรายรำลึกChiangraiRemembrance 2014

สถานที่จัดงาน: 
ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับจุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม “สืบสาน ดนตรี และเพลงเชียงราย”ครั้งที่ 1 ตามเทศกาลเชียงรายรำลึกChiangraiRemembrance 2014  ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์  2557 ณ ลานกาสะลอง  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในการจัดงานครั้งนี้  มีกิจกรรมดังนี้
- การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเพลงเชียงรายรำลึก และเพลงของจังหวัดเชียงราย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดนตรีบนเวที
- การบรรยายธรรมะ “ธรรมคีตา” โดยท่าน ว.วชิรเมธี
- การแสดงรำลึกเชียงราย เดินเรื่องโดยการใช้ภาพเก่าเล่าเรื่อง เชื่อมโยงไปยังเพลงโดย
ศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณอุเทน พรหมมินทร์, คุณนนธิยา จิวบางป่า, คุณคนึงพิมพ์ พรหมกร

ประกอบด้วยชุดการแสดง ดังนี้
1. สะพานแห่งกาลเวลา
- เล่าเรื่องโดย อ.ปริญญา กายสิทธิ์
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
2. ร้านตลาดวันวานตำนานแห่งชีวิต
- เล่าเรื่องโดย คุณสัณฐาน สุริยคำ
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
3. ห้องภาพความทรงจำ ฉายภาพแห่งความหลัง
- เล่าเรื่องโดย คุณชรินทร์แจ่มจิตต์
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
4. สีสันบันเทิง รื่นเริง ณ เชียงราย
- เล่าเรื่องโดย ปราชญ์และผู้รู้
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
5. โรแมนติกเชียงราย สายเสียงใจในพิณเปี๊ยะ
- เล่าเรื่องโดย ปราชญ์และผู้รู้
- การแสดงมหกรรมเพลงจากพิณเปี๊ยะ จำนวน 86 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
6. ลิขิตศาสตร์สานศิลป์ แผ่นดินเชียงราย
- เล่าเรื่องโดย ปราชญ์และผู้รู้
- การแสดงโชว์การตีกลองปูจา ล้านนาโบราณ
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
7. นิยายรักจันทร์ฉาย เชียงรายรำลึก
- เล่าเรื่องโดย คุณโกวิท เกิดศิริ และ อ.ชเลนทร กัลยาณมิตร
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ร่วมกับ วงเชียงรายยูธออเครสต้า
- ขับร้องบทเพลงโดยศิลปิน
- การแสดงมหกรรมเพลงจากดนตรีซึง จำนวน 114 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน คล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557 
- การแสดงดนตรีชนเผ่า
- การแสดงคอนเสิร์ต ตำนาน 50 ปี เพลงเชียงรายรำลึก โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดเชียงราย อาทิ วงขจรมิวสิค (วงแม่คำ)  คุณจรวยพร จิตรีญาติ คุณธัญญาทิพย์ นครเชียงราย และอื่นๆ

กำหนดการจัดกิจกรรมงานเทศกาลเชียงรายรำลึก  ครั้งที่ ๑ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. และพิธีเปิดงานเวลา ๑๗.๐๐ น. กล่าวต้อนรับโดย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและประธานพิธีเปิด คือดร.สุวัตร  สิทธิหล่อ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกล่าวรายงาน โดยนายประจญ  ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  สื่อมวลชน ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลเชียงรายรำลึก  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ณลานกาสะลอง  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel