เที่ยวชมสวน เกษตร

ดอยอ่างขาง
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการหลวงห้วยลึก
ทุ่งทานตะวัน อำเภอวังม่วง จ.สระบุรี
ไร่องุ่นกรานมอนเต้
สถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยวาวี
สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์
หมู่บ้านทำยาสูบ
ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย
สวนเงาะ-ทุเรียน บ้านซำตารมย์ ศรีสะเกษ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บ้านรังนก ปากพนัง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
สวนส้มนายดำ ชุมพร
ศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่
ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม
สวนพันธุ์ไผ่
เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ-สมุนไพร
ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงปังค่า
สวนกล้วยไม้พิไลพร
ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์