เที่ยวชมสวน เกษตร

สวนเกษตรวังทับไทร
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.น้ำหนาว
ไร่ บี เอ็น
ไร่กำนันจุล ( ฟาร์มสเตย์ )
สวนบุญชอบ เอมอิ่ม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์
นากุ้งนาเกลือ
สวนพืชไร้ดิน (Soilless Culture Center)
ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์
สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แอร์ออร์คิด
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สระบุรี
ไร่องุ่นอำเภอมวกเหล็ก
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ดอยเชียงดาว
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
สถานีทดลองเกษตรที่สูง แม่จอนหลวง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)