แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

SKI365 ที่เล่นสกีแห่งแรกของเมืองไทย
เปปเปอร์มิ้น ไบค์ปาร์ค (Peppermint Bike Park)
รีวิว S SENSE SPA เอกมัย
หน้าผาเทียมธรรมศาสตร์ (ผาเทียม TUSPORTS)
อาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อนบ้านครู แหล่งน้ำพุร้อนวิเชียรบุรี
DNA รีสอร์ทแอนด์สปา เขาใหญ่
ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
โป่งเดือดป่าแป๋
อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
บ่อน้ำร้อนเบตง
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า
ภูโคลนคันทรี่คลับ
บ่อน้ำร้อนผาบ่อง
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)