เที่ยวโบราณสถาน

หอกลองโบราณ หลังวัดโพธิ์ หอกลองต้นแบบจากกรุงศรีอยุธยา
หอนาฬิกา หลังวัดโพธิ์  หอนาฬิกาแห่งแรกของกรุงเทพฯ
ตามรอยอารยธรรมขอม เที่ยว 2 ช่อง ท่อง 2 แผ่นดิน
ชมสะพานหินโบราณ วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เมืองโบราณบ้านคูเมือง จ.สิงห์บุรี
วัดหน้าพระธาตุ จ.สิงห์บุรี
บ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
ศาลพระกาฬ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เสาชิงช้า
วัดขุนอินทประมูล
พระตำหนักคำหยาด
วัดสิงห์ แหล่งศึกษา ประวัติศาสตร์โบราณคดี