ขี่ช้าง เชียงใหม่

ขี่ช้าง เชียงใหม่
• สายเชียงใหม่-ฝาง -ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗
ท่าแพแม่ตะมาน จากเชียงใหม่มาตามทางหลวง ๑๐๗ประมาณ ๔๓ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ ๗ กิโลเมตร
โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๗๐๖๐

ปางช้างแม่แตง เข้าทางเดียวกับท่าแพแม่ตะมานจากปากทางเข้ามา ๙ กิโลเมตร ตรงข้ามวัดแม่ตะมาน
โทร. ๐ ๕๓๘๔ ๔๘๑๘, ๐ ๕๓๒๗ ๒๘๕๕, ๐ ๕๓๒๗ ๑๖๘๐ 

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว  ประมาณกิโลเมตรที่ ๕๖ หากมาจากเชียงใหม่จะอยู่ทางขวามือ เป็นศูนย์ที่รับฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานชักลากไม้จริง แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วยโดยคิดค่าข้าชมผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท ชมได้วันละ ๒ รอบ คือ ๐๙.๐๐ น. และ ๑๐.๐๐ น. ทุกวัน
โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๘๕๕๓, ๐ ๕๓๘๖ ๒๐๓๗

• สายแม่ริม-สะเมิง
ที่ปางช้างแม่สา กิโลเมตรที่ ๑๐ ค่าเข้าชมคนละ ๘๐ บาท โทร. ๐ ๕๓๒๐ ๖๒๔๗-๘, ๐ ๙๓๘๓ ๔๒๔๒
  www.elephantcamps.com
E-mail:  maesaele@loxinfo.co.th
และที่

ปางช้างโป่งแยง เข้าทางเดียวกับไร่กังสดาล กิโลเมตรที่ ๑๘.๕

- สายสันป่าตอง-แม่วาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ สายเชียงใหม่-ฮอด ไปประมาณ ๒๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ สายสันป่าตอง-บ่อแก้ว ไปอีก กม.ที่ ๒๒ สังเกตหน่วยป่าไม้แม่วิน มีบริการล่องแพและนั่งช้างเที่ยวป่าประมาณ ๕ จุดเรียงรายตลอดแนวถนน

สามารถให้ควาญช้างนำชมสวนป่า หมู่บ้านชาวม้ง บ้านกะเหรี่ยงบริเวณนั้นได้ทุกฤดูกาลใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง รับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ ๒-๔ คน ติดต่อเจ้าของแพโดยตรง น้ำแม่วาง เป็นสายน้ำใหญ่ไหลเลียบเชิงเขาด้านที่ติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในอำเภอแม่วาง มีทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำงดงามร่มรื่น ท่าแพแม่วางลุงมี อยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง จากสามแยกสันป่าตองไปทาง ต.บ้านกาด ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

ที่ท่าแพมีบริการขี่ช้างแก่นักท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติบริเวณรอบ ๆท่าแพ บริการล้อเกวียน และการล่องแพชมธรรมชาติที่งดงาม ทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำวางแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกแม่วางที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมได้ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel