คลองร้อยสาย

คลองร้อยสาย

คลองร้อยสาย ในบางแม่น้ำตาปี ในบางต่าง ๆ ของลำน้ำตาปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน เช่น การทำสวนเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน ล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ชมป่าชายเลน ชมบ้านโบราณ ชมการสาธิตการทำหัตถกรรมกะลามะพร้าว ผักตบชวา เขียนผ้าบาติก นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้

นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน สำหรับการเดินทางล่องเรือชมคลองร้อยสาย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองร้อยสายแม่น้ำตาปี โทร. ๐๘ ๖๒๖๗ ๖๖๙๕ และ ๐ ๗๗๒๐ ๕๓๒๓

ติดต่อ: 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองร้อยสายแม่น้ำตาปี โทร. ๐๘ ๖๒๖๗ ๖๖๙๕ และ ๐ ๗๗๒๐ ๕๓๒๓

สถานที่ตั้ง: 

จ.สุราษฎร์ธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::9.175008107648171,99.3331260670675 |zoom=11 |center=9.165822979472178,99.32670593261719 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel