จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด หรือ (ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด) ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ๓๐ กิโลเมตร เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ทหาร ชุดทหาร เป็นจุดผ่อนปรนที่อนุญาตให้เฉพาะชาวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ตลาดนี้จะอยู่ห่างจากกรุงไพลิน ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากเมืองพระตะบอง ๖๘ กิโลเมตร การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ไปทางจังหวัดสระแก้ว แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกทับไทร (หน้าโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน) เข้าเส้นทางหมายเลข ๓๑๙๓ ไปประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.930016121286569,102.4897041299846 |zoom=11 |center=12.888787845039232,102.51548767089844 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel