ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม ตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศน์-ตลาดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ารอบบริเวณวัด และเกาะเกร็ดได้มีโอกาสนำ สินค้ามาแสดงและจำหน่าย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2962 5391, 0 2584 4778

ติดต่อ: 

โทร. 0 2962 5391, 0 2584 4778

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel