ตลาด100ปี ลาดชะโด ภาพฝันวันวาน

ตลาด100ปี ลาดชะโด ภาพฝันวันวาน
จากคำขวัญของชุมชนที่ว่า ลาดชะโดแดนทำหรีด อดีตแหล่งรวมปลา เสาศาลาวัดต้นใหญ่ ภาพยนตร์ไทยมาถ่ายทำ งามล้ำด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ...คงบงบอกความเป็นชุมชนเก่าแก่ และความน่าสนใจของลาดชะโด ได้เป็นอย่างดี ลาดชะโดเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ที่เราคุ้นเคยกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น รักข้ามคลอง บุญชู สตางค์ ความสุขของกะทิ และอีกหลายเรื่อง ยังมีสถาปัตยกรรมที่สุดยอดด้วย คืออาคารไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ คืออาคารของโรงเรียนวัดลาดชะโด ยังได้รับพระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2549 ประเภทชุมชนพื้นถิ่นอีกด้วย

ตลาดลาดชะโด จึงมีความไม่ธรรมดาซ้อนตัวอยู่ในชุมชน เก่าแก่มากมายหลากเรื่องราว ตัวตลาดลาดชะโดเอง เป็นตลาดที่ก่อตั้งมากว่า 100ปี (ชุมชน มีอายุเก่าแก่ ราวสมัยหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 หรือ ราวปี พ.ศ.2310 ก่อตั้งโดยชาวกรุงเก่า ที่อพยพหนีศึกสงครามมาในครั้งนั้น)โดยพัฒนามาจากตลาดน้ำ ชุมชนเดิมในตลาด มาจากชุมชนเรือนแพค้าขาย เกิดเป็นรูปแบบของตลาดน้ำ ต่อมาตลาดลาดชะโด ได้ใช้พื้นที่ริมน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดให้ชุมชนได้ทำมาค้าขาย

ทางเข้าจากทางน้ำภาพจากทางน้ำ มองเข้าไปที่ตลาดสะพานข้ามคลอง ทำด้วยไม้

ในช่วงแรกมีการจับฉลากในการให้สิทธิ์พื้นที่ในตลาด ชุมชนค้าขายของชาวเรือนแพ จึงได้อพยพจากน้ำ ขึ้นสู่บก โดยในการก่อสร้างตลาดนั้น เริ่มตรงพื้นที่ที่ติดน้ำ คลองลาดชะโด แล้วขยายเข้าไปสู่ฝั่งเรื่อยๆ ส่วนค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างนั้นใช้ระบบเรือนค้าของผู้ใดผู้นั้นก็ออกเงิน ในการก่อสร้างเอง

ส่วนพื้นที่ส่วนรวม สาธารณประโยชน์ อาทิ ท่าขนส่งสินค้า หรือ หลังคารวมในตลาด สมาชิกผู้อาศัยในตลาดลาดชะโด จะออกเงินเป็นกองกลางในการก่อสร้างเอง  ตลาดลาดชะโดจึงดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเป็นตลาดที่คึกคักรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น

กระเป๋าที่ระลึกลาดชะโดชุมชน ในแบบสถาปัตยกรรมเก่าผัดไทย

ใครมาที่นี่ก็มักจะถามว่าชื่อ ลาดชะโดมาจากไหน ก็ตอบไว้เลยครับว่า มาจากเมื่อสมัยก่อนั้น ชุมชนเดิมเรียกว่า บ้านจักรราช แต่การที่หมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่า ลาดชะโด นั้น น่าจะมาจากสภาพพื้นที่ เป็นที่ลาดริมน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ ของูคลองที่มีอยู่มากมาย และอุดมไปด้วยปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาชะโด ถึงขนาดมีคำเตือนว่า เวลาพายเรือให้ระวังไม้พายจะไปโดนปลาชะโดเข้า

ทางเข้าจากทางน้ำของที่ระลึกสถานีตำรวจ ลาดชะโด

ความน่าสนใจของตลาดลาดชะโด (จุดสะดุดตา)
  • สองฝั่งของคลองบางคลี่ โดยการล่องเรือจากท่า คัลทรีโฮม ไปยังตลาดลาดชะโด ก็จะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมคลอง การจับปลาด้วยยอ ที่หาดูได้ยาก

  • บริเวณร้านค้า บ้านเรือนในตลาด และคลองบางคลี่ ที่ยังคงความเป็นไทย และสื่อถึงความเป็นชนบท จึงได้ถูกใช้เป็นฉากใน การถ่ายทำภาพยนตร์ไทย หลายเรื่อง เช่น บุญชู ดงดอกเหมย รักข้ามคลอง สตางค์ ความสุขของกะทิ เป็นต้น
ห้องฉายภาพยนตร์ ที่เคยมาถ่ายทำที่ลาดชะโดภาพยนตร์ ที่เคยมาถ่ายทำที่ลาดชะโดในห้องฉายภาพยนตร์ เด็กๆชอบมาดูกัน

  • วัดลาดชะโด เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีมานานกว่า100ปี พื้นที่วัดล้อมรอบด้วยลำคลอง มีลักษณะคล้ายเกาะ มีการบูรณะปฎิสังขร์หลายครั้ง ศาลาวัดสร้างด้วยท่อนซุงขนาดใหญ่ อายุกว่า100ปี สร้างประมาณ พ.ศ.2456 มีความสวยงามมาก

  • ศาลเจ้าลาดชะโดที่เก่าแก่ เกิดมาจากความเชื่อ ในสมัยที่มีการขุดคลอง ลาดชะโด หลังจากขุดเสร็จสิ้น มักเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่เสมอๆ ชาวชุมชน จึงได้เชิญซินแสชาวจีน มาดูเพื่อหาสาเหตุ ได้ความว่า จะต้องสร้างศาลเจ้าขึ้นริมน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
ศาลเจ้าลาดชะโดไปศาลเจ้าลาดชะโดภาพสมัยอดีต

  • โรงเรียนลาดชะโด อาคารเรียนสร้างด้วยไม้ ใต้ถุนสูง เป็นรูปตัวอี (E) สร้างเมื่อปีพ.ศ.2503 เป็นอาคารไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และบริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีวงปลาธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ใครไดเห็นอาคารเรียนอย่างนี้อาจจะนึกถึงสมัยเด็กๆ ที่ต้องลงเทียน ขัดพื้นกันสนุกสนาน
หน้าโรงเรียนห้องเรียนเด็กๆอาคารเรียนไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
อาคารไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

  • ชุมชนได้รับรางวัล อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพสมัยอดีตพิพิธภัณฑ์ ประมงพื้นบ้านลาดชะโดลูกชิ้นปิ้ง
บรรยากาศภายในตลาดแผนที่สำหรับนักท่องเที่ยวบรรยากาศภายในตลาด

  • เป็นบ้านเกิดของ ศิลปินนักร้องนักแต่งเพลง ในยุค 70’s คุณธีรศักดิ์ อัจจิมนนท์ ผู้ขับร้องเพลงกุหลาบแดง และลมลวง ที่เคยโด่งดังในอดีต


ใครสนใจเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดลาดชะโด ท่ามกลางบรรยากาศภาพฝันวันวาน มาได้ทุกวันหยุดนะครับ ที่ ต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระครศรีอยุธยา ใกล้แค่นี้เอง สามารถไปเช้าเย็นกลับได้ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.035 322 730-1 แผนที่ แสดงที่ตั้ง
จุดA คือตลาดลาดชะโด
จุดB คือ ท่าเรือ คัลทรีโฮม สำหรับผู้ต้องการล่องเรือมายังตลาดเพื่อชมธรรมชาติ


สถานที่ตั้ง: 

ต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระครศรีอยุธยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.460396435145531,100.32268524169922 + 14.4640533160214,100.36577224731445 |zoom=13 |center=14.450971378874264,100.35289764404297 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel