ตึกขุนอำไพพาณิชย์

ตึกขุนอำไพพาณิชย์

ตึกขุนอำไพพาณิชย์ ตั้ง อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองฯ ที่ถนนอุบล เป็นตึกเก่าของขุนอำไพพาณิชย์ (อินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยช่างชาวจีนและชาวมอญ ตัวอาคารมีรูปทรงและลวดลายปูนปั้นที่งดงามตามคติความเชื่อของชาวจีน ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการดี เด่นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันกรมศิลปากรไก้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาณ

สถานที่ตั้ง: 

ถนนอุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.114395434911566,104.33681058857474 |zoom=15 |center=15.117328713990656,104.33629989624023 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel