ถนนถลาง สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส แห่งภูเก็ต

ถนนถลาง สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส แห่งภูเก็ต
ถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สวยงาม และถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน เราจะได้เห็นวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง จากหลากหลายเชื้อชาติที่ถนนเส้นนี้ ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป จากสถาปัตยกรรมในถนนเส้นนี้ และที่สำคัญ ปีนี้ถนนถลางไม่มีสายไฟฟ้ามารกหู รกตา เวลาถ่ายรูปอีกแล้ว เพราะเขาเอาสายไฟฟ้าลงดินเรียบร้อย ทำให้น่าเดินน่ามองอย่างมาก

หากใครไปภูเก็ตก็มักจะไม่พลาดที่จะมาเดินถถนสายวัฒนธรรมเส้นนี้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” ที่ยืนยาวมาคู่กับเกาะภูเก็ตมากว่าร้อยปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 ที่เป็นยุครุ่งเรืองของการทำเหมืองแร่ในภาคใต้ของไทย ภูเก็ตก็คล้าเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญในยุคนั้น บ้านหลายหลังเป็นของนายเหมืองหลายคนมาอยู่ในถนนเส้นเดียวกัน รวมทั้งบ้านเจ้าเมือง และตระกูลใหญ่ๆ ที่หน้าบ้านจะมีตราประจำตระกูลของตัวเองประทับอยู่

เทศลาลเมืองภูเก็ตเอง ได้ให้ความสำคัญกับถนนถลางเป็นอย่างมาก โดยเริ่มปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงามด้วยการนำเอาสายไฟฟ้าลงดิน และจำทำอย่างนี้ในถนนอีกหลายสาย ที่เป็นถนนสายวฒนธรรมของเมืองภูเก็ต และอาคารที่สวยงามสไตล์ ชิโนโปรคุกีส ...มาภูเก็ตห้ามพลาด

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ81ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ88ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ82
ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ34ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ27ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ05

การเดินชมถนนถลาง แนะนำให้สังเกตุตึกที่น่าสนใจ ซึ่งมีอยู่หลายตึก เช่น

อาคารเลขที่ 135 ร้านขายผ้า ชื่อสิริรัตน์ มีจุดเด่นคือรูปปูนปั้นลวดลายตุ๊กตาจีน ที่อยู่บนคาน และกระเบื้องกรุใต้ขอบหน้าต่างบานเกล็ดไม้

อาคารเลขที่ 97 ยังคงรักษาประตูชั้นล่างแบบจีน และมีการบูรณะอาคารชั้นบนให้กลมกลืนกับรูปแบบดั้งเดิม เป็นบ้านของตระกูล ถาวรว่องวงศ์ ซึ่งได้รับเกียรติบัตรด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองเก็ต ประเภทดีเด่น ประจำปี 2541 (เข้าชมภายในและรับประทานอาหารพื้นเมือง)

อาคารเลขที่ 90 สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ต พร้อมร่วมกิจกรรมทำอาหารพื้นเมือง

อาคารเลขที่ 74 อาร์ตแกลลอรี่ ชมภาพศิลปะ และสปาท้องถิ่น

อาคารเลขที่ 56-58 บริษัทโฮ้ยเซี้ยง บ้านของขุนเลิศโภคารักษ์ เจ้าของโรงแรมเพริล มหาเศรษฐี(นายเหมือง) ผู้ใจบุญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับจังหวัดภูเก็ต

อาคารเลขที่ 37 ถลางเกสเฮาส์ สถานที่พักแห่งแรกในถนนถลาง

อาคารเลขที่ 27 ตันเลี่ยนหิ้น ผู้บุกเบิกเรือบรรทุกสินค้า ระหว่างภูเก็ต-ปีนัง และทำซอสเจ้าแรกของภูเก็ต

อาคารเลขที่ 24 คริสเตียนสถาน ชมนาฬิกาโบราณ สมัยรัชกาลที่6

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อยู่บริเวณถนนกระบี่ สมัยก่อนเคยเป็นโรงเรียนที่เจ้านาย และนายเหมืองในภูเก็ตร่วมกันออกทุนสร้าง ให้ลูกหลานมีที่เรียนแล้วจ้างครูมาสอน

ศาลเจ้าแสงธรรม ถนนพังงา (สามรถเดินคัดจากถนนถลาง) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2434 ภายในมีภาพวาดบอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จีน นับเป็นจิตกรรมฝาพนังที่มีคุณค่าสูงมาก

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ13ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ12ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ20

ข้อมูลเกี่ยวกับถนนถลาง ภูเก็ต

“ถนนถลาง” เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต เป็นย่านการค้าซึ่งบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตที่เคยมีในอดีต ตั้งแต่สมัยที่ยุคเหมืองแร่รุ่งเรือง และมรดกที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบัน คือ มรดกทางสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมากกว่า 3 วัฒนธรรม คือ ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป และคงอาคารตึกแถวเก่าที่มีรูปแบบเดิมเกาะกลุ่มกันมากกว่า 140 คูหา เป็นถนนสายประวัติศาสตร์คู่กับจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 150 ปี นับจากปี ค.ศ.1850 โดยพระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (ทัด) ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองภูเก็ต ถนนสายนี้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม

การเดินชมถนนถลาง มีระยะประมาณ 450 เมตร ลักษณะการเปิดช่องทางเดินหรือ หง่อคาขี่ เอาไว้เหมือนในอดีต เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษายิ่ง เพราะจะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วิถีชีวิต อาหารอร่อย

โดยสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปปูนปั้นที่ควรสังเกตตามตัวอาคารได้แก่ รูปปูนปั้นลวดลายตุ๊กตาจีน ที่อยู่บนคานและกระเบื้องกรุใต้ขอบหน้าต่างบานเกล็ดไม้ “หง่อคาขี่” ทางเดินเท้าที่อยู่ภายใต้อาคาร กำบังแสงแดดและฝน “จิ้มแจ้” ช่องแสงหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า จิ้มแจ้ เป็นลานอเนกประสงค์ คือ บริเวณซักล้าง เป็นช่องระบายอากาศ ทำให้บ้านสว่าง หรือใช้เป็นบริเวณพักผ่อน

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ11ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ17ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ49ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ18

  ภูเก็ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทย โดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ตตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีส ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2446 เนื่องจากการทำเหมืองแร่ที่เติบโตทำให้ชาวจีน และชาวตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้ามา ที่เมืองภูเก็ตเป็นจำนวนมาก

เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต สิ่งแรกที่ผู้ไปเยือนจะรู้สึกสะดุดตาก็คือ ตึกเก่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการค้าเก่าเเก่ของเมือง เป็นอาคารสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” ที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตก และตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต สามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อยหลายเจ้า ให้เที่ยวไปกินไปอย่างเพลิดเพลิน

เทศบาลเมืองภูเก็ตได้เห็นถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ โดยได้ทำการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสนี้ไว้ และจัดให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงาม ของบ้านเรือนเก่าแก่ของภูเก็ตและ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่สวยงามพร้อมๆกับ ได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของคนภูเก็ตและอาหารอร่อยเลื่องชื่อตลอดการเดินชมเมืองเก่าเสน่ห์แห่ง “ชิโนโปรตุกีส” เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษายิ่ง แม้ว่าตึกเก่าเหล่านี้จะกระจายอยู่ทั่วเมืองภูเก็ต แต่ย่านที่มีอาคารเก่าหนาแน่น คือ ถ. ดีบุก กระบี่ ถลาง และเยาวราช เนื่องจากถนนเหล่านี้เป็นย่านเก่าของภูเก็ต แต่เดิมเป็นเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู มีชาวจีนเข้ามาค้าขายกันมาก ก่อนตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก เช่น เมืองมะละกา มีโปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ ผลัดเปลี่ยนกันครอบครอง และนำรูปแบบศิลปวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่สถาปัตยกรรม จึงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะตะวันตก และศิลปะตะวันออก เรียกว่า อาคารแบบโคโลเนียล จากนั้นก็ส่งอิทธิพลไปตามเมืองท่าต่างๆ อย่างสิงคโปร์ และปีนังซึ่งมีสายสัมพันธ์โดยตรงกับภูเก็ต

รูปแบบตึกสิ่งน่าสนใจ
สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส แบ่งเป็นสองประเภทคือ ตึกแถวหรือ "เตี้ยมฉู่" และคฤหาสน์หรือ "อั่งม้อหลาว"
 อั่งม้อหลาว 
 เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน "อั่งม้อ" แปลว่า ฝรั่ง หรือชาวต่างชาติ ส่วนคำว่า "หลาว" แปลว่า ตึกคอนกรีต อั่งม้อหลาว ก็คือ คฤหาสน์แบบฝรั่งที่นายหัวเหมืองแร่ของภูเก็ต สร้างเป็นที่อยู่อาศัยในสมัยนั้น  โดยบ้านหลังแรกที่สร้างขึ้นตามแบบ ชิโน-โปรตุกีส โดยช่างชาวจีนจากปีนังก็คือบ้านชินประชาของพระพิทักษ์ ์ชินประชา นายเหมืองต้นตระกูลตัณฑวนิชตั้งอยู่ถนนกระบี่ ถือว่าเป็นต้นแบบของบ้านคหบดีจีนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองภูเก็ต

ตึกแถว เป็นอาคารสองชั้นกึ่งร้านค้ากึ่งที่อยู่อาศัย ลักษณะลึกและแคบ ชั้นล่างแบ่งพื้นที่ใช้สอยไปตามความลึกได้ถึงห้าส่วน ด้านหน้าเป็นร้านค้าหรือสำนักงาน ถัดไปเป็นห้องรับแขก ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องครัว ภายในอาคารมักมี “ฉิ่มแจ้” หรือ บ่อน้ำบาดาลหนึ่งบ่อ และเจาะช่องให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าอาคาร ตึกแถวในภูเก็ตจึงเย็นสบาย ส่วนที่ชั้นสองเป็นห้องนอนหน้าตึกแถวมีทางเดินเท้า ทำเป็นช่องซุ้มโค้งเชื่อมกันไปตลอด ทั้งแนวตึกแถว เรียกว่า อาเขต (arcade) โดยมีชั้นบนยื่นล้ำออกมาเป็น หลังคากันแดดกันฝนซึ่งตกเกือบตลอดปี นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทร ของเจ้าของบ้านกับผู้สัญจร ที่ชั้นสองด้านหน้าอาคารเน้นการเจาะช่องหน้าต่าง เป็นซุ้มโค้งคูหาละสามช่อง ขนาบข้างด้วยเสาแบบกรีก และโรมัน บนพื้นผนังตกแต่งด้วยลายปูนปั้นทั้งแบบจีนและตะวันตก ผสมกันอย่างลงตัว สามารถเดินชมได้ทั่วทั้งถนนถลาง ดีบุก พังงา กระบี่และเยาวราช นอกจากนี้ย่านโคมเขียวโคมแดงในอดีต ที่ซอยรมณีย์ก็มีตึกสีสันสวยแปลกตากว่าถนนไหนๆ 

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ01ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ06ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ52ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ64

หง่อคาขี่

ทางเดินเท้าที่อยู่ภายใต้อาคาร กำบังแสงแดดและฝน

จิ้มแจ้
ช่องแสงหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า จิ้มแจ้ เป็นลานเอนกประสงค์ คือ บริเวณซักล้าง เป็นช่องระบายอากาศ ทำให้บ้าสว่าง หรือใช้เป็นบริเวณผักผ่อนก็ได้

เตาไฟ (โพ)
เป็นเตาดินหรือปูนก่อสูงขึ้นจากพื้น ด้านล่างของเตาโล่ง ไว้สำหรับเก็บฝืน ด้านบนทำเป้นช่องไฟ ประมาณ3ช่อง สำหรับหุงต้มอาหาร

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ33ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ53ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ29ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ46


เส้นทางการเดินชมตึกเก่าชิโนโปรตุกีส
สำหรับเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ตนั้น มีระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร มีช่วงเส้นทางการเดินออกเป็น 6 ช่วงย่อยๆ ด้วยกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ณ ถนนภูเก็ต ถนนรัษฎา และถนนระนอง
เริ่มจากศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ ซึ่งตั้งอยู่หัวมุม ถ.พังงาตัดกับ ถ.ภูเก็ต เมื่อเดินลงมาตามทิศใต้ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัษฎาไปจนถึงวงเวียนสุริยเดชและตรงไปตาม ถ.ระนอง ผ่านตลาด จนถึงบริษัทการบินไทยซึ่งช่วงนี้จะได้พบกับตึกสวยงามมากมาย อาทิ ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มีหลังคาคล้ายรูปหมวกตำรวจสมัยก่อน ช่องประตูหน้าต่างแบ่งเป็นช่องโค้งมีเสาอิงแบ่งเป็นช่วง ประดับลายปูนปั้นบนยอดซุ้มโค้งสวยงามและโรงแรมถาวร โรงแรมเก่าแก่ ที่เมื่อเข้าไปภายในโถงโรงแรม และส่วนคอฟฟี่ชอป จะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองภูเก็ตผ่านนิทรรศการภาพถ่าย และมีเครื่องเรือน ตู้โทรศัพท์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ของคนงานในเหมืองให้ได้ชมอีกด้วย

ช่วงที่ 2 ถนนพังงา ถนนภูเก็ต และถนนมนตรี
เริ่มต้นที่มุม ถ.ระนองตัดกับถ.เยาวราช บริเวณวงเวียนสุริยเดช เดินไปตาม ถ.เยาวราช 70 ม. เลี้ยวขวาเข้าถนนพังงาจนถึงสี่แยกตัดกับถนนภูเก็ต ซึ่งช่วงนี้อาจเลี้ยวซ้ายตาม ถ.ภูเก็ต ข้ามไปสี่แยก ถ.มนตรีแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มนตรี เส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นที่มีตึกแถวเก่า ศาลเจ้าเก่า อาคารสาธารณะ อาคารราชการ ซึ่งแต่ละที่ล้วนแล้วแต่มีสถาปัตยกรรมมีสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่งดงาม

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ48ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ73ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ60

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ70ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ68ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ72ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ69

ช่วงที่ 3 ถนนถลาง และซอยรมณีย์
เป็นถนนสายประวิติศาสตร์อันเก่าแก่ ตรงช่วงนี้จะมีอาคารตึกแถวเก่า ที่มีรูปแบบเดิมๆเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มีการเปิดช่องทางเดินเอาไว้เหมือนในอดีต ซึ่งเส้นทางนี้เริ่มต้นจากสี่แยก ถ.ถลางตัดกับ ถ.ภูเก็ตไปจนสุดสี่แยกตัดกับ ถ.เยาวราช มีตึกแถวกว่า 151 คูหาโดยมีตึกแถวที่น่าสนใจตรงช่วงตึกแถวบ้านเลขที่ 107 ถึง 129 ที่ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีลวดลายที่งดงามเน้นธรรมชาติเถาไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ และก็มีตึกแถวตรงฝั่งเลขคู่ช่วงปลายถนน ซึ่งตึกแถวบริเวณนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ประตูด้าน ที่หน้าเป็นแบบบานเฟี้ยมไม้เก่าแก่ ช่วงเสาจะกว้างเท่ากับตึก 2 คูหารวมกัน มีการนำศิลปะการเจาะช่องหน้าต่างและ
ลวดลายปูนปั้นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม


ช่วงที่ 4 ถนนกระบี่ และถนนสตูล
เริ่มจาก ถ.กระบี่บริเวณแยก ถ.เยาวราช เดินไปทางตะวันตกจนถึงสามแยกตัดกับ ถ.สตูล เดินตรงไปถึงบ้านคุณประชา ตัณฑวณิช ย้อนกลับมาจนถึงสามแยกตัดกับ ถ.ดีบุก เส้นทางสายนี้มีอาคารเก่าที่ชวนชม อย่างอาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นตึก 2 ชั้น ชั้นล่างมีซุ้มโค้งเตี้ยขนาดใหญ่ 3 ซุ้ม มีเสากลมรับโค้ง หัวเสาประดับด้วยลายบัวแบบกึ่งไอโอนิคและคอรินเธียน ผนังอาคารเซาะร่องขนาดใหญ่ เรียกว่า Rustication ชั้นบนมีซุ้มหน้าต่าง 3 ซุ้ม มีช่องหน้าต่าง 2 ช่องกรอบหน้าต่างด้านบนเป็นจั่วโรมัน บานหน้าต่างไม้สี่เหลี่ยม มีลวดลายเรขาคณิต เหนือซุ้มช่วงกลางมีหน้าจั่วปูนปั้นรูปค้างคาว และช่วงถนนนี้ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นจำนวนมาก เพื่อว่าเดินไปแล้วหิวก็แวะเช้าไปชิมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านสุนทรโอชาขายข้าวต้มและอาหารพื้นเมือง ร้านขนมจีนป้ามัย ร้านหมี่แป๊ะแถว

ช่วงที่ 5 ถนนเยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ ถนนดีบุก
ช่วงนี้เริ่มจากแยก ถ.ดีบุกตัดกับ ถ.สตูล เดินตาม ถ.ดีบุกจนถึงสี่แยกตัดกับ ถ.เยาวราช พอเลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราชจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตึกเก่า และแวะลิ้มรสอาหารอร่อยในตรอกสุ่นอุทิศ แล้วย้อนกลับมาสี่แยกเลี้ยวเข้า ถ.ดีบุกอีกช่วงหนึ่งจะเข้าสู่ซอยรมณีย์ การเดินชมเมืองในช่วงนี้จะได้สัมผัสกับความหลากหลาย ของตึกชิโนโปรตุกีสที่หาดูได้ยาก อย่างที่บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ เป็นบ้านที่มีความงดงามโดดเด่น อยู่ที่ลายปูนปั้นตั้งแต่หัวเสาแบบคอมโพสิต และช่วงคานเหนือเสา เป็นศิลปะแบบกรีกยุคคลาสสิคผสานกับปูนปั้นลายค้างคาว ลายหงส์ ลายเมฆ รวมทั้งลายใบไม้ และผลไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลของคนจีน

ช่วงที่ 6 ถนนกระษัตรี
ช่วงนี้เป็นช่วงต่อจากเส้นทางเดินที่ ซ.รมณีย์ เลี้ยวซ้ายทะลุออก ถ.ถลาง เมี่อถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเดินตาม ถ.เทพกระษัตรีพอถึงแยกตัดกับ ถ.ดีบุก อาจแวะชมบ้านเก่าแล้วย้อนออกมาตาม ถ.เทพกระษัตรีอีกครั้งจนไปสิ้นสุดเส้นทางที่คฤหาสน์ตระกูลหงส์หยก หรือบ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างในสมัยร.7 ด้านหน้าอาคารเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมกลมขนาดใหญ่ ที่รถยนต์เข้าไปจอดเทียบได้ ชั้นล่างเป็นซุ้มโค้งเตี้ย 3โค้ง หัวเสาจะเป็นแบบดอริก ผนังเซาะเป็นร่องลึกคล้ายแนวหินก่อ ชั้นบนเป็นระเบียง มีลูกกรงปูนปั้นประดับ หลังคาทรงปั้นหยา ด้านปีกซ้ายมีช่องแสงเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมประดับด้วยบานเกล็ดไม้ ด้านปีกขวาตกแต่งช่องแสงด้วยกระจกสีต่างๆ กรุในกรอบสี่เหลี่ยมมีรูปวงกลมอยู่ข้างใน นับว่าเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่งดงามทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก

ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ66ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ71ภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุกีส ที่ถนนถลาง ภาพ75

นำเที่ยวโดยชุมชน : ร่วมกิจกรรมทำอาหารพื้นเมือง
รับของที่ระลึก ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00 และ14.00 น.
สนใจติดต่อ คุณ ยินดี มโนสุนทร โทร. 08 3590 4828
คุณ พรรณทิพย์ เสรีพงศากร โทร. 08 1693 1938

ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : http://www.paiduaykan.com/76_province/south/phuket/oldtown.html และ ชมรม OLD PHUKET TOWN

รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

แผนที่ จุดA แสดงที่ตั้งของถนนถลาง ภูเก็ต
เส้นสีฟ้า คือถนนถลางและซอยรมมณีย์ จุดที่มีการนำสายไฟฟ้าลงดิเรียบร้อยแล้ว

สถานที่ตั้ง: 

ถนนถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap line=7.884626540714463,98.39080274105072 + 7.884849716241812,98.38749825954437 |line=7.88593370994776,98.38920414447784 + 7.884722187383792,98.38915050029755 |markers=letters::7.884690305163142,98.38994443416595 |zoom=17 |center=7.8849347354586525,98.38960647583008 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel