ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ทุ่งมะขามหย่อง ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์​ซึ่งเป้นสถานที่ทำการรบระหว่างไทยกับพม่าหลายครั้ง เป็นที่ตั้งอขงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย 

ความเป็นมาของทุ่งมะขามหย่อง

ทุ่งมะขามหย่อง สมรภูมิรบสำคัญในสมัยอยุธยา ที่ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ ถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของวีรสตรีไทย "สมเด็จพระศรีสุริโยทัย" ที่ทรงสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในการรบกับพม่าเมื่อปี พ.ศ.2091 ตั้งอยู่ในตำบลภูเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กินพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ มีพระราชานุสาวรีย์ช้างทรงของสมเด็จพระสุริโยทัย และนักรบจาตุรงคบาท ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้กับสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2535 ด้วย สถานที่แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย"

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ดินส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวตามแนวพระราชดำริ เป็นพื้นที่แก้มลิง เพื่อรองรับและป้องกันน้ำท่วม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ที่ดินส่วนพระองค์บริเวณทุ่งมะขามหย่องและทุ่งภูเขาทองที่อยู่ติดกัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก

ความสำคัญของทุ่งมะขามหย่อง

ในปี พ.ศ.2554 ที่ชาวไทยต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ทุ่งมะขามหย่อง และ ทุ่งภูเขาทอง เป็นพื้นที่แก้มลิงที่สามารถช่วยแบ่งเบาน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้าท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ นั่นหมายถึงพื้นที่แห่งนี้ก็ช่วยแบ่งเบามวลน้ำมหาศาล ที่จะไหลลงสู่กรุงเทพมหานครด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนทุ่งมะขามหย่องมาแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2534 โดยครั้งนั้นได้ทรงเสด็จประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย และเสด็จเยือนอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2538 เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย โดยทรงเคยเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งมะขามหย่อง ให้พสกนิกรได้ปลื้มปีติอีกด้วย

ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เตรียมเปลี่ยนชื่อ ทุ่งมะขามหย่อง และ ทุ่งภูเขาทอง ถวายในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินเยือน โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำโครงการพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทุ่งภูเขาทองอีกด้วย

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.38398089222992,100.52617907524109 |zoom=13 |center=14.368339609063264,100.546875 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel