บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย)

บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย)

บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย) ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ได้มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ในบางส่วน ได้แก่ บ่อแช่เท้า บ่อแช่ตัว น้ำแร่ร้อนมีอุณหภูมิประมาณ ๗๐ องศาเซลเซียส สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น

นอกจากนี้มีบ้านพักเพื่อให้บริการแก่ผู้มารักษาด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ การเดินทางจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางหมายเลข ๔๐๑ จนถึงสามแยก กม.๐ ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข ๔๐๑ จนถึงทางแยกซ้ายมือเข้าสู่บ้านบ่อกรัง ผ่านถนนทางรถไฟและผ่านตัวตลาดตำบลบ่อกรังประมาณ ๔ กิโลเมตร พบทางแยกขวามือเข้าสู่บ้านห้วยลึก ซึ่งเป็นเส้นทางไปบ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐ ๗๗๒๒ ๒๒๐๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โทร. ๐ ๗๗๒๙ ๔๐๙๔

ติดต่อ: 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โทร. ๐ ๗๗๒๙ ๔๐๙๔

สถานที่ตั้ง: 

บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย) บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 

[gmap markers=letters::9.01143678283251,99.26892471208703 |zoom=11 |center=9.041071608987645,99.26559448242188 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel