บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ

บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ

บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ เกิดอยู่บริเวณที่ราบ ห่างจากตัวจังหวัดระนองไปทางทิศใต้ประมาณ 6.5 กิโลเมตร แหล่งน้ำพุร้อน แห่งนี้เกิดในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางประมาณ 15 เมตร ติดกับแนวเทือกเขาสูงปานกลางทางด้านตะวันออก อยู่ใกล้กับน้ำที่ ขุมเหมืองเก่า ลักษณะธรณีวิทยาประกอบด้วยหินแม่ที่เป็นหินแกรนิตยุคครีเทเชียส ซึ่งได้แก่หมวดหินแกรนิตคลองหงาว (Kgr-ng) เป็นหินไบโอไทต์ แกรนิต เนื้อดอกเม็ดหยาบปานกลาง มีการเรียงตัวของแร่บ้าง และธรณีวิทยาโครงสร้าง พวกรอยเลื่อนและรอยแตกที่สำคัญ คือ แนวรอยเลื่อนตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และแนวเกือบเหนือใต้

ปัจจุบันได้สร้างบ่อซีเมนต์รูปแปดเหลี่ยม ครอบคลุมแหล่งน้ำพุร้อนบ้านทุ่งยอ ความยาว แต่ละด้านของบ่อปูนซีเมนต์รูปแปดเหลี่ยมยาว 2.00 เมตร บ่อสูงจากผิวดิน 0.80 เมตร

แหล่งน้ำพุร้อนบ้านทุ่งยอตั้งอยู่ที่ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สถานที่ตั้ง: 

ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::9.91494675981058,98.62845611467492 |zoom=11 |center=9.910009075605466,98.63250732421875 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel