บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ไปทางถนนหน้าค่าย สี่แยกเด่นห้า อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ๒๐ กิโลเมตร โดยบ่อน้ำร้อนผาเสริฐตั้งอยู่ก่อนบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยมประมาณ ๑ กิโลเมตร บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และบ่อน้ำร้อนผาเสริฐตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาตลอด เวลา อุณหภูมิประมาณ ๖๗ อาศาเซลเซียสและมีองค์ประกอบของแร่ธาตุอยู่หลายชนิด เป็นน้ำพุร้อนที่มีขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำกก บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม มีห้องอาบ/แช่น้ำร้อน ๓๐ ห้อง มีสระอาบและสถานที่กางเต็นท์

โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๒๓๘, ๐ ๕๓๖๐ ๙๑๑๗ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ มีห้องอาบ/แช่น้ำร้อน มีสระอาบและสถานที่กางเต็นท์ บริหารงานโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๔๓๖, ๐ ๕๓๗๑ ๖๓๕๘ www.doihang.com

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel