บ้านควายไทย แม่ริม

บ้านควายไทย แม่ริม
บ้านควายไทย แม่ริม เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เปิดขึ้นในปี พ.ศ.2542 ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสมาสัมผัสการดำเนินชีวิตของชาวนาไทยและควายซึ่งใช้ในการทำนามาแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันในบางพื้นที่ก็ยังใช้ควายไถนาอยู่  ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมกิจกรรมต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ในงาน การฝึกฝนให้รู้จักการเชื่อฟัง เช่นการไถดะ การไถพรวนไปจนถึงงานนวดข้าว ฯลฯ นักท่องเที่ยว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา ที่แสดงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวนาไทย เครื่องมือการเกษตรประเภทต่าง ๆ

ชุดการแสดงของบ้านควายไทย แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
1. การแสดงดนตรีบนหลังควาย 
การแสดงในชุดนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับกิจกรรมยามว่างของชาวนาไทย หลังจากทำนาเสร็จ ด้วยการหยิบเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบด้วย ซึง สะล้อ ซอ กลอง  ฉิ่ง  ร้องรำทำเพลงบนหลังควายขณะพักผ่อนและเดินทางกลับบ้าน การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที 
2. แสดงการแนะนำสายพันธุ์ควาย และประวัติความเป็นมาของควายไทย 
การแสดงในชุดที่ 2 วิทยากรของบ้านควายไทย จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประวัติสายพันธุ์ควายที่พบในโลกและคุณประโยชน์ของควายแต่ละสายพันธุ์ด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที 
3. วิธีการฝึกควาย เพื่อให้สามารถทำนาได้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสาธิตวิธีการขึ้นขี่ควายซึ่งมีท่าทางมากมายที่เคยมีการคิดค้นวิธีที่ขึ้นขี่ควายได้ง่ายๆ มีทั้งหมด 5 ท่าด้วยกัน 
การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที 
4. การแสดงความผูกพันธ์ระหว่างชาวนา กับ ควาย 
การแสดงชุดนี้เกิดขึ้นจากความเป็นจริงของผู้เลี้ยงควายจะมีความผูกพัน กับควายจนกลายเป็นเสมือนเพื่อนในยามสุขและคู่ทุกข์ในยามยาก เป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีการใช้ความทำนาน้อยลง จนเรียกได้ว่าหายากเลยก็ว่าได้
5.     การสาธิตวิธีการใช้แรงงานควายในภาคการเกษตร ประกอบด้วย การหีบอ้อยโดยใช้แรงงานควาย การผันน้ำเข้านาโดยอาศัยแรงงานควาย ซึ่งเป็นวิธีที่พบมาในเขตลำปางเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที 
6 สาธิตวิธีการไถนา โดยใช้แรงงานควาย และรูปแบบวิธีการไถที่แตกต่างกัน ตามขั้นตอนการไถนาการแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที 
7. กระบวนการทำนาซึ่งเริ่มตั้งแต่การถอนกล้า การดำนาในแปลงข้าวสาธิต การเกี่ยวข้าวในทุ่งนา 
การแสดงชุดนี้ผู้สนใจจะสามารถทดลองทำได้ด้วย  และฝึกวิธีการทำนาทุกขั้นตอน การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที 
8. การแสดงชุดการบวนการแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และการนำชมบ้านชาวนาไทยในอดีต 
การแสดงชุดนี้เป็นการสาธิตวิธีการเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและแยกเปลือกข้าวโดยใช้พลังงานลมซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในอดีต และการจัดเก็บข้าวเปลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรักษาการแสดงชุดนี้ใช้เวลาในการนำชมและนักท่องเที่ยวสามารถลองทำได้ทุกขั้นตอนได้ ภายในเวลา 10 นาที 
9. การชมกิจกรรมวิ่งแข่งควาย และนั่งควายชมทุ่ง 

การดำเนินการแสดงของบ้านควายไทยมีการจัดแสดงทุกวัน ไม่มีวันหยุด  สามารถเลือกเวลาการเข้าชมตามรอบแสดงต่างๆที่กำหนดให้ในรายละเอียดดังนี้ 
การแสดงภาคเช้า 
มี 3 ช่วงเวลา คือ 08.00 น. , 09.00 น. , 10.00 น. 

การแสดงภาคบ่าย 
มี 2 ช่วงเวลา คือ 14.00 น. , 15.00 น.
 
ทั้งนี้การแสดงในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที ทุกวันไม่มีวันหยุด 

อัตราการเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
สำหรับอัตราค่าเข้าชม ราคาพิเศษ 
นักท่องเที่ยวคนไทย คนละ 100 บาท 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คนละ 200 บาท 

อัตราการเข้าชมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสในการเที่ยวชม บ้านควายไทย ทางกลุ่มบ้านควายไทย แม่ริม ได้ปรับราคาค่าเข้าชมเพื่อความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวดังนี้ 
นักเรียนประถม คนละ 20 บาท 
นักเรียนระดับมัธยม คนละ 25 บาท 
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คนละ 30 บาท 

รายละเอียดสอบถาม โทร. 053-844914,053-3844818,053-301628085-3301628หรือ E-mail : srirai@hotmail.com

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๕๓๓๐ ๑๖๒๘, ๐ ๕๓๘๔ ๔๘๑๘, ๐ ๕๓๘๔ ๔๙๑๔ หรือ E-mail : srirai@hotmail.com

สถานที่ตั้ง: 

เลขที่ ๓๐๐/๒ ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::18.939226133759192,98.93264865822857 |zoom=13 |center=18.939899960716236,98.92810821533203 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel