พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สระบุรี

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สระบุรี

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก หนึ่งในพระพุทธรูป ๔ องค์ ที่กรมการรักษาดินแดนสร้างขึ้นเพื่อ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหมด 4 องค์ ประกอบไว้ตามทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ ประดิษฐานที่จังหวัดลำปาง ทิศใต้ ประดิษฐานที่จังหวัดพัทลุง ทิศตะวันออก ประดิษฐานที่จังหวัดสระบุรี และทิศตะวันตก ประดิษฐานที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้ชาวจังหวัดสระบุรี เป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานที่วัดศาลาแดงบริเวณศาลาจัตุรมุข ได้มีการสร้างขึ้นโดยกรมการรักษาดินแดนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวาย พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนต่างให้ความเคารพศรัทธาด้วยดีตลอดมา

สถานที่ตั้ง: 

ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.533267114534514,100.90088313814704 |zoom=13 |center=14.52941820145365,100.91560363769531 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel