พระพุทธบาทบัวบาน

พระพุทธบาทบัวบาน

พระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตตำบลเมืองพาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอันเก่าแก่ที่อยู่ในโบสถ์ และมีการขุดค้นพบใบเสมาที่ทำด้วยหินทรายเป็นจำนวนมาก ใบเสมาเหล่านี้สลักเป็นรูปบุคคล และลวดลายต่าง ๆ เป็นศิลปะทวาราวดีผสมกับศิลปะลพบุรี

สถานที่ตั้ง: 

เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.667707734297878,102.36641692696139 |zoom=11 |center=17.64009591883757,102.40699768066406 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel