พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็น ทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม

สถานที่ตั้ง: 

วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ต.เบตง จ.ยะลา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::5.771631897672282,101.0781068801225 |zoom=17 |center=5.772035391677857,101.07776999473572 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel