พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ในทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา

สถานที่ตั้ง: 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ถนนหลังศูนย์ราชการ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::16.446301227808753,102.83850717518362 |zoom=15 |center=16.44485240867879,102.83705234527588 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel