พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองใน ในบริเวณเดียวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ ช้างต้น คือ ช้างที่ได้รับการขึ้นระวางเป็นช้างหลวงส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ ในสมัยโบราณแบ่งเป็นสามประเภท คือ

๑.ช้างศึก
๒.ช้างสำคัญที่มีลักษณะเป็นช้างมงคล ตามตำราราชลักษณะ แต่ไม่สมบูรณ์หมดทุกส่วน
๓.ช้างเผือกที่มีลักษณะต้องตามตำราคชลักษณ์อย่างสมบูรณ์

พอในสมัยรัตนโกสินทร์กองทัพช้างหมดความสำคัญลง ช้างต้นจึงหมายถึง ช้างสำคัญและช้างเผือกซึ่งหากพบก็จะมีการประกอบพระราชพิธีรับสมโภช และขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น ด้วยยังถือตามพระราชประเพณี ที่ว่าช้างเผือกนั้นเป็นรัตนคู่บารมีขององค์พระมหากษัตริย์

ที่นี่จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราว เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องช้างเผือก การจับช้างและพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก เป็นช้างต้น หรือช้างหลวงส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ โดยใช้อาคารตึกก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย ๒ หลังซึ่งเคยเป็นโรงช้างต้น ในบริเวณพระราชวังดุสิตเป็นห้องจัดแสดง อาคารที่ ๑ จัดแสดงเกี่ยวกับกำเนิดช้างมงคล วิธีการจับช้างและคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างเผือก

โดยนำโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงอาทิ งาช้างเผือกในรัชกาลต่างๆ หนังช้างเผือกดอง สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ของช้างเผือก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับช้าง อาคารที่ ๒ จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างต้น และประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์นี้

เปิดทุกวัน ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.
ค่าเข้าชม ๕ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๓๓๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๒๗

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๓๓๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๒๗

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองใน ในบริเวณเดียวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.773949700563477,100.5144267079595 |zoom=15 |center=13.773441189352429,100.5122423171997 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel