พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ เป็นอาคารแฝด ๒ ชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางโบราณคดีใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี โดยมีห้องแสดงหลักอยู่ที่ชั้น ๒

ซึ่งได้จัดสร้างเรือ สำเภาขนาดเท่าของจริงที่ผู้ชมสามารถ เดินเข้าไปชมภายในลำเรือได้ เพื่อบอกถึงเรื่องราวการเดินเรือ และการค้าขายระหว่างประเทศและ ยังมีห้องจัดแสดงเรือจำลอง ที่ใช้ในพระราชพิธี ชั้นล่างจัดแสดงให้ผู้ชมรู้สึก เหมือนการลงไปสู่ใต้ท้องทะเล ที่มีแสงสลัวลงและสามารถมองเห็น การปฏิบัติงานของนักดำน้ำที่กำลัง ทำงานอยู่ใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องของดีเมืองจันท์ ที่จัดแสดงของดีต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี อาทิ การทำเหมืองพลอย การทำสวนผลไม้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเรื่องราวของชาวชอง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของจันทบุรีอีกด้วย นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบได้ดีและน่าสนใจสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษา

ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันพุธ-อาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๔๓๑, ๐ ๓๙๓๙ ๑๔๓๓ โทรสาร ๐ ๓๙๓๙ ๑๔๓๒

การเดินทาง จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๖ บ้านท่าแฉลบ ผ่านโรงแรมอีสเทอร์นไป ๖ กิโลเมตร มีทางแยกไปอำเภอท่าใหม่ตรงไปประมาณ ๔๐๐ เมตร

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๔๓๑, ๐ ๓๙๓๙ ๑๔๓๓ โทรสาร ๐ ๓๙๓๙ ๑๔๓๒

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ จ.จันทบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.584990053121171,102.06890201516217 |zoom=13 |center=12.596616859070474,102.06899642944336 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel