พิพิธภัณฑ์ปราสาท

พิพิธภัณฑ์ปราสาท ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอยกรุงเทพกรีฑา ๔ A ซึ่งตัดแยกจากถนนศรีนครินทร์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการจำลองสถาปัตยกรรมที่งดงามหลายรูปแบบ เช่น ตึกฝรั่ง ตำหนักแดงซึ่งได้จำลองมาจากตำหนักในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอพระซึ่งจำลองมาจากวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นต้น

เปิดวันอังคาร-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ใช้เวลาชม ๒-๔ ชั่วโมง) ปิดวันจันทร์ ค่าเข้าชม ๑ คน ๑,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปคนละ ๕๐๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๓๗๙ ๓๖๐๑, ๐ ๒๓๗๙ ๓๖๐๗ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมเท่านั้น)

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๓๗๙ ๓๖๐๑, ๐ ๒๓๗๙ ๓๖๐๗ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมเท่านั้น)

สถานที่ตั้ง: 

เลขที่ 9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 14 หัวหมาก, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.742179165523966,100.65282171961371 |zoom=15 |center=13.742219810235827,100.65313339233398 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel