พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ด่านซ้าย

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของการละเล่นผีตาโขนในงานประเพณีบุญหลวงของ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัย ภายในถูกปรับปรุงใหม่ มีห้องฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับงานประเพณีบุยหลวงและการละเล่นผีตาโขน มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผีตาโขนด้วย นอกจากนั้นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
ภายในห้องจัดนิทรรศการพิพิธภัณพ์ผีตาโขน
ภายในห้องจัดนิทรรศการพิพิธภัณพ์ผีตาโขน
ห้องฉายวีดีทัศน์ในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
ภายในพิพิธภัณพ์ผีตาโขน
ติดต่อ: 

0-4289-1094

สถานที่ตั้ง: 

วัดโพนชัย ถ.แก้วอาสา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel