พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) อยู่ถัดจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปทางจังหวัด สระแก้ว เป็นสถานที่รวบรวมโบราณ วัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และศิลปะวัตถุของประเทศ เพื่อนบ้าน รวมทั้งของที่จัดทำขึ้นใหม่เลียนแบบศิลปะโบราณ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีโบราณวัตถุประมาณ 900 ชิ้น อาทิ กำไลสำริด ภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบ พระพุทธรูปปางต่างๆ เหรียญเงินตราของประเทศเพื่อนบ้านสมัยก่อน เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

สถานที่ตั้ง: 

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.134499018061367,101.3767697809817 |zoom=12 |center=14.137241501846267,101.37462615966797 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel