พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารราชวัลลภ ภายในกรมการรักษาดินแดน ตรงข้ามวัดโพธิ์ ถนนเจริญกรุง จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ ๖ เช่น ชุดฉลองพระองค์ พระมาลา รองพระบาท อาวุธต่างๆ ในสมัยนั้น และประวัติความเป็นมาของกองกิจการเสือป่า ซึ่งทรงก่อตั้งและพัฒนามาเป็น นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดนในปัจจุบัน

ภายในกรมการรักษาดินแดนยังสามารถเยี่ยมชมศาลเจ้าพ่อหอกลอง พิพิธภัณฑ์เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๗๐, ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๓๒ และยังมีสนามยิงปืน (เปิดทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ปิดช่วงวันปีใหม่ วันสงกรานต์) สอบถามรายละเอียดสนามยิงปืน โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๙๗๖ หรือ www.tdd.mi.th

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๗๐, ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๓๒

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารราชวัลลภ ภายในกรมการรักษาดินแดน ตรงข้ามวัดโพธิ์ ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.747017919083063,100.4950525759341 |zoom=16 |center=13.746513517880787,100.49436807632446 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel