พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นโครงการที่สืบเนื่องจาก พระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ อย่างเพลิดเพลินของเด็กไทย และจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และครอบครัวของชาวกทม. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็น อาคารจัดแสดงนิทรรศการ ๓ หลัง พร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้ง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา


พิพิธภัณฑ์ เด็กแห่งนี้ได้นำเสนอและ จัดการเรียนรู้บนแนวความคิดหลักที่ว่า "เอกภาพบนความหลากหลาย" (HARMONY IN DIVERSITY) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เด็กจะได้เห็นว่า "สรรพสิ่งล้วน

๑. แตกต่างหลากหลาย (DIVERSITY) ไม่มีสิ่งใดเหมือนกันทุกอย่าง แม้แต่มนุษย์ก็ไม่เหมือนกัน

๒. สัมพันธ์พึ่งพากัน (INTERDEPENDENCE) สรรพสิ่งนั้นสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน องค์ความรู้แต่ละด้านไม่ได้เกิดขึ้น และดำรงอยู่ด้วยตัวเอง หากแต่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยของกันและพึ่งพาอาศัยกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง ศิลปะ ดนตรี การแต่งกาย การสร้างบ้านเรือน ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพภูมิประเทศ หรือน้ำกับต้นไม้ สัตว์กับคนที่ต้องพึ่งพากัน
๓. แปรเปลี่ยน พัฒนา ไม่หยุดนิ่ง (DYNAMIC) ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเสื่อมสลายตลอดเวลา"

ภายในมีนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยอาคารจัดนิทรรศการ 3 หลัง พร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้ง ในส่วนของการจัดแสดงแบ่งเป็น 8 ส่วนคือ

1. ภาคนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. ชีวิตของเรา
3. วิทยาศาสตร์
4. วัฒนธรรมและประเพณี
5. เทคโนโลยีใกล้ตัว
6. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. กิจกรรมเด็กเล็ก
8. กิจกรรมสันทนาการ

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร นับเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ไว้เพื่อการพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง

วันและเวลาทำการ
เปิดวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
และปิดทำการในวันจันทร์

ค่าเข้าชมเด็ก ๕๐ บาท ผู้ใหญ่ ๗๐ บาท

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2615-7333 และ 0-2272-4500 ต่อ 102, 134, 148 หรือ www.bkkchildrenmuseum.com

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. 0-2615-7333 และ 0-2272-4500 ต่อ 102, 134, 148
www.bkkchildrenmuseum.com

สถานที่ตั้ง: 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.803816547459304,100.55058288548025 |zoom=14 |center=13.806658825022193,100.55408477783203 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel