พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอิ่มอัมพร ๕๗๗/๗๘ ซอยพาณิชยการธนบุรี ซอย ๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ โดยใช้พื้นที่ ๑๙ ตารางวา ภายในบ้านของตนเอง ส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ สิ่งของเครื่องใช้ ของศิลปินเพลงลูกทุ่ง ผู้ล่วงลับไปแล้ว เช่น ชุดขับร้องเพลงพระราชทานส้มตำของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ และมีส่วนที่แสดงภาพสุดยอดนักร้อง ครูบาอาจารย์ ทางด้านเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ยังมีชีวิต และที่ล่วงลับไปแล้ว และมีห้องสมุดเก็บแผ่นเสียงทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยแผ่นครั่ง ๗๘ สปีดจนถึงปัจจุบัน

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๑๒ ๙๙๖๒ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๔๑๒ ๙๙๖๒

สถานที่ตั้ง: 

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอิ่มอัมพร ๕๗๗/๗๘ ซอยพาณิชยการธนบุรี ซอย ๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel