พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บ่อทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และ แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมือง แร่ทองคำ เป็นสถานที่รวบรวมเอกสารวัสดุโบราณ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำในท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2416-2521 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระปรีชากลการเจ้าเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้ดำเนินการทำเหมืองด้วยวิธีการขุดบ่อ ซึ่งยังมีหลักฐานของโรงตำแร่ เตาหลอม และบ่อเหมืองทองคำปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3746 0037

การเดินทาง จากศาลพระนเรศวรมหาราช มาตามถนนสุวรรณศรประมาณ 40 กิโลเมตร จะถึง สี่แยกสามทหาร จากสี่แยกสามทหารเดินทางอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงป้อมตำรวจ หนองสังข์-วังตะเคียน แล้วแยกขวาแล้วเดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการ อบต.บ่อทอง

สถานที่ตั้ง: 

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.926103087694823,101.83912467851769 |zoom=12 |center=13.932067854096031,101.80892944335938 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel