พื้นที่ปลูกทานตะวันจุดไหนบานเมื่อไหร่ สำหรับปี 2555

พื้นที่ปลูกทานตะวันจุดไหนบานเมื่อไหร่ สำหรับปี 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน ลพบุรี ได้ออกสำรวจแหล่งปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวในหลายๆจุดของจังหวัดสระบุรี ที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยว แต่ล่ะพื้นที่จะออกดอกและบานไม่พร้อมกัน ทางสะดุดตาได้รับข้อมาแล้วครับสำหรับปี 2555 หรือ 2012 นี้ จะเริ่มบานกันประมาณ กลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นป และยาวไปถึงต้อนเดือนมกราคมปี 2556

โดยปกติดอกทานตะวันจะบานเต็มที่15วันนะครับ ใช้ระยะการปลูก 2 เดือน เพราะฉะนั้น แปลงไหนที่เริ่มบาน ก็จะบานไปประมาณ 15 วัน แล้วหลังจากนั้นก็จะเวียนแปลงไปเรื่อยๆ วางแผนให้ดีนะครับว่าจะไปเที่ยวจุดไหน 


พื้นที่ปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555/2556
จังหวัดสระบุรี

อำเภอแก่งคอย 
ต.ทับกวาง     650 ไร่    เวลาบาน   5 ธ.ค 2555
ต.หินซ้อน      290 ไร่     เวลาบาน 25 พ.ย-15 ธ.ค. 2555
ต.บ้านป่า      125 ไร่     เวลาบาน 15-25 ธ.ค. 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอแก่งคอย โทร. 084-3390007

อำเภอมวกเหล็ก   
ต.มิตรภาพ (องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย)  130 ไร่     เวลาบาน  16 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป
ต.หนองย่างเสือ(มวกเหล็กฮิลไซด์)  35 ไร่ เวลาบาน  28 ธ.ค. 2555 - 8 ม.ค 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอมวกเหล็ก โทร.081-9957998 

อำเภอวังม่วง
ต.คำพราน   20 ไร่  เวลาบาน   27 พ.ย. 2012-7ธ.ค. 2555
ต.วังม่วง     80 ไร่  เวลาบาน 28 พ.ย. 2012-8ธ.ค. 2555            
ต.แสลงพัน  120 ไร่  เวลาบาน 15 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอมวกเหล็ก โทร.081-7743738 

อำเภอพระพุทธบาท
ต.นายาว  700 ไร่  เวลาบาน  25 พ.ย.-5ธ.ค 2555
ต.ธารเกษม  400 ไร่ เวลาบาน  1 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอพระพุทธบาท โทร.081-8528628 

อำเภอหนองโดน
ต.บ้านกลับ  450 ไร่ เวลาบาน  ปลาย ธ.ค. 2555 ถึง 5 ม.ค. 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอหนองโดน โทร.081 – 6698129 ทุ่งทานตะวันแนะนำ ในสระบุรี และ ลพบุรี 

ทุ่งทานตะวัน ชอนน้อย 120 ไร่
ที่ตั้ง : ตำบลชอนน้อย ซอย 20 สาย 4 เขาอ้ายก้าน ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ติดต่อ : คุณสนิท เจ้าย่าน 089 - 9804690 อบต.ชอนน้อย 036 – 491340

ไร่ทานตะวันคุณจำปี ทานตะวันสีแดง 15 ไร่
ที่ตั้ง : กม.30 – 31 ทางหลวง 3017 ซอย 15 – 16  ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ติดต่อ : 082 – 2335396  คุณวัฒนา แย้มเจิม 089 - 8002399

ทุ่งทานตะวัน ไร่คุณณรงค์ มุกดารา 30 ไร่
ที่ตั้ง : ทางหลวงหมายเลข 3017 ซอย 23 (ก่อนถึงเขื่อน 5 กม.) ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ติดต่อ : คุณณรงค์ มุกดารา 086 – 0687745 

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (วัดเวฬุวัน) 500ไร่ (จุดแนะนำ) 
ที่ตั้ง : บริเวณทางเข้าวัดเวฬุวัน บ้านท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
ติดต่อ : กองยุทธการและการข่าวศูนย์สงครามพิเศษ 036 - 422774

อ่านเรื่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล http://www.sadoodta.com/content/พาเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่เขาจีนแล-ลพบุรี/บ้านซับราง 1,000 ไร่
ที่ตั้ง :  บ้านซับราง นิคมบ่อ 6 จ.ลพบุรี  
ติดต่อ : เทศบาลโคกตูม 036-420842

ทุ่งทานตะวันมวกเหล็ก การ์เด้นโฮม 10 ไร่
ที่ตั้ง : 77 / 7 ม.7 ต.มวกเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 2089 3 กม.จากตลาดมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ติดต่อ : มวกเหล็ก การ์เด้นโฮม 085 – 0615150 , 088 – 5013730

หมายเหตุ : ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวชมทุ่งทานตะวันทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และไม่เสียเวลาในการเดินทาง นักท่องเที่ยวควรสอบถามข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าของไร่ทานตะวันก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี (พื้นที่รับผิดชอบ : ลพบุรี , สระบุรี, สิงห์บุรี)
โทรศัพท์ : 0 3677 0096 - 7 ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3631 9025-6 


ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel